dimecres, 24 de desembre de 2008

EL NEGOCI DE LA INCINERACIÓ

Que vol la cimentera CEMEX?
Estalviar combustible substituint-lo per residus.
I també CEMEX a tot el mon estan fent una reducció de
llocs de treball.
Perqué?
Tot es per
el seu benefici , i possa en perill la nostra salut, la de les generacions futures i la dels treballadors de la Sanson.

RECORDEU AQUEST VIDEO ?


divendres, 19 de desembre de 2008

BON NADAL i UN MILLOR AIRE NET 2009

La vaig possar a l´estiu pero crec que per acabar l´any es bo recordar aquest video:


dimecres, 17 de desembre de 2008

QUEDA 1 ANY !!!!!!!


L ´any vinent per aquestes dates la cimentera CEMEX tindra via lliure per a començar a incinerar RESIDUS !!!!!


I TU NO HI PENSAS FER RES ?


Vols col.laborar amb la PLATAFORMA AIRE NET?

Ho pots fer de moltes maneres !!

Escriu un correu a : josepcoam@gmail.com

UN ALTRE SANT FELIU ES POSSIBLE !!

dilluns, 15 de desembre de 2008

QUALITAT DE L´AIRE: LA SALUT NO ADMET AJORNAMENTS


Nou països europeus, entre ells Espanya, han demanat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 de l'obligació de complir amb els limitis que es van establir el 2005. Aquest ajornament és intolerable segons el parer d'Ecologistes en Acció, ja que suposa que moltes persones emmalaltiran o moriran de forma prematura mentre no s'adoptin límits més estrictes a la contaminació de l'aire. Per això, l'organització ecologista exigeix que s'apliquin els límits que proposa l'OMS.

L'article 22 de la Directiva 2008/50/CE, sobre la Qualitat de l'Aire Ambient i una Atmosfera més Neta a Europa, "nova Directiva" denominada, dóna als Estats membres la possibilitat d'establir una pròrroga dels terminis de compliment i exempció de l'obligació d'aplicar certs valors límit. Nou països europeus, entre ells Espanya, han comunicat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 referent a les partícules menors de 10 micres (PM10) malgrat que els límits que ara pretenen ajornar ja eren obligatoris des de l'1 de gener de 2005.

És a dir, en lloc d'exigir a les administracions públiques que "facin els seus deures" per protegir la salut de la població, s'apliquen uns marges de tolerància que des del punt de vista d'Ecologistes en Acció són inadmissibles.

Aquesta modificació en la "nova Directiva" no és l'única que redueix les exigències d'adoptar mesurades per reduir els nivells de contaminació. A més, en aquesta mateixa norma desapareix la segona fase de reducció per a les PM10 que es contemplavapreveia en la normativa anterior. Aquesta segona fase reduïa el límit de la mitjanamitja anual de 40 µg/m3 a 20 g/m3, i el nombre de superacions de 50 µg/m3 de 35 dies a 7 dies com a màxim. És important assenyalar que aquests valors límit es van fixar sobre la base d'evidències científiques, de manera que proporcionessin una adequada protecció per a la salut humana i el medi ambient. De fet, són els proposats per l'Organització Mundial de la Salut.

Si s'aplica la pròrroga fins a 2011, s'introduiria un 20% de tolerància, igual que el marge aplicat entre 2000 i 2005, pel que el nou límit per a les PM10 en lloc de reduir-se de 40 a 20 µg/m3 -tal com establia la 2a fase de l'anterior directiva- passaria a ser de 48 µg/m3. És a dir, no solament no es reduiria el límit actualment en vigor, sinó que fins i tot s'augmentaria.

Segons l'OMS per cada increment de 10 µg/m3 en els nivells de PM10 es produeix un augment del 4% en la mortalitat a llarg termini. D'altra banda, l'últim informe sobre la contaminació atmosfèrica en l'Estat espanyol realitzat per Ecologistes en Acció, conclou que més de la meitat de la població respira un aire amb nivells de partícules que superen àmpliament els límits actualment permesos. I les dades oficials determinen que a Espanya moren més de 16.000 persones de forma prematura cada any a causa de la contaminació de l'aire, sent les partícules el contaminant més perniciós.

Per a Ecologistes en Acció, amb aquestes dades sembla clar que els valors proposats en aquesta "nova Directiva" són totalment inacceptables des del punt de vista de la protecció de la salut. El que resulta urgent no és fer més laxos els límits de contaminació legals, sinó posar en pràctica les mesures sobre mobilitat, gestió urbana i producció industrial que resultin necessàries per aconseguir una reducció significativa de la contaminació, i amb ella de la morbiditat i mortalitat que sofreix la població.

dijous, 4 de desembre de 2008

+ FOTOS DE LA CONCENTRACIÓMANIPULACIÓ O PARTICIPACIÓ


Aquest dimarts 2 de desembre, s’han aplegat unes 150 persones a la Jornada titulada: “La valorització al sector del ciment” al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Una gran part dels assistents han estat treballadors de la cimentera d’aquesta població.
Aquesta Jornada va ser organitzada per l’Ajuntament de la localitat, juntament amb la Generalitat de Catalunya, amb la participació de diversos representants de l’Administració i la cimentera Cemex de Sant Feliu.
La Plataforma Aire Net va ser exclosa de la participació en la Jornada. Si bé l’Ajuntament li va proposar de portar un ponent – l’únic que es posicionaria en contra de la incineració i que, per tant, generaria un veritable debat- no va ser possible trobar un conferenciant amb un marge de temps de tan sols 3 setmanes, que distava molt dels 2 mesos que havien tingut l’Administració i la cimentera per preparar la Jornada.
Tot i els requeriment de la Plataforma per ajornar l’acte i així assegurar un veritable debat, i no una exposició basada en una única opinió unànime, l’Alcaldia es va negar al canvi de data. A la petició de la Plataforma s’hi sumava el fet que se sabia d’antuvi que un dels ponents convocats no podria assistir a l’acte. Aquest era el Director de l’Oficina pel Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya, que estava a la ciutat polonesa de Poznan amb motiu de la 14a Conferència de l’ONU sobre Canvi Climàtic.
Aquesta cita, ineludible per a aquest ponent, es coneixia en el moment de preparar el programa per la Jornada, però no va ser un impediment per tirar endavant l’acte. A més a més, també ha faltat, sense substitut, la Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat. El resultat d’aquesta situació ha estat que tots els interventors a la Jornada eren persones vinculades a la Cimentera, incloent-hi el ponent provinent de la Universitat Rovira i Virgili, amb qui Cemex té signat un conveni de col·laboració.
Per tot plegat, el desenvolupament de la Jornada s’ha vist marcat per una concentració a l’interior del Palau Falguera convocada per la Plataforma Aire Net, amb una participació d’una vuitantena de persones de Sant Feliu, Montcada, Pallejà i Martorell, on la incineració continua essent un problema. Aquest ha estat el mitjà de protesta escollit per la Plataforma contra la manca de participació en el disseny de les Jornades, que han estat predefinides en qüestions de títol, format i data, per l’Administració, sense possible modificació.
Les persones concentrades han entrat a la sala amb les boques tapades amb esparadrap i amb pancartes que al·ludien la manipulació i la manca de naturalesa participativa de l’acte. Un cop finalitzada la primera ponència, els opositors a la incineració han decidit abandonar la sala per evidenciar de forma més visible les seves reivindicacions. La sortida de l’Auditori ha anat acompanyada de crits contra la manipulació i a favor de la participació ciutadana, fet que ha generat la confrontació oral amb alguns treballadors de la cimentera presents. L’enfrontament ha continuat fora de la sala, amb la intervenció també de l’Alcalde, Juan Antonio Vázquez, i la regidora de Salut de l’Ajuntament, Rosa Maria Martí, amb increpacions de diversa mena, tot incloent menyspreus personals dirigits als allà presents. Aquest fet ha generat, entre els assistents defensors d’un debat real i d’un canvi organitzatiu de l’acte, una sensació de manca de sensibilitat política pel que fa a les preocupacions ciutadanes.

dimecres, 3 de desembre de 2008

GRACIES .....LA LLUITA CONTINUA !!!!


GRACIES A TOTS I TOTES LES PERSONES QUE AHIR VAN ASISTIR A LA CONCENTRACIÓ CONVOCADA PER LA PLATAFORMA AIRE NET !!

GRACIES A LES PLATAFORMES I ENTITATS D´ALTRES POBLES QUE VAN VENIR A DONAR EL SEU SUPORT !!

LA LLUITA CONTINUA !!!
LA TERRA NO ES UNA MERCANCIA , L ´AIRE QUE RESPIREM TAMPOC .

SALUT i AIRE NET

dilluns, 1 de desembre de 2008

COMUNICAT AIRE NET


La Plataforma Aire Net (PAN) vol manifestar el seu rebuig més absolut a l'actitud de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat quant a la manipulació que s'ha realitzat en les últimes setmanes amb la Comissió de Medi Ambient - que l’Ajuntament mateix va constituir en el nostre municipi, juntament amb la Generalitat, el passat mes de febrer de 2008.
L’objectiu de la Comissió era crear un espai per realitzar un seguiment dels processos d'incineració de residus a la cimentera Cemex ( Sanson) i que, al mateix temps, servís per obrir un debat amb la pretensió d’informar i conscienciar la població de la qualitat de l'aire que respirem, així com de les aportacions que tots podem desenvolupar per tal de reduir els nivells de contaminació mediambiental que pateix el nostre municipi. Cal dir que Sant Feliu està inclòs dins la Zona d'Especial Protecció de l'Aire, tal com va decretar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a causa dels alts índexs de partícules en suspensió (PM 10) i dels nivells de NOx que pateix la nostra comarca.
La citada Comissió de Medi Ambient ha donat cabuda a tots els ens i associacions que hi han volgut participar. S'han realitzat tres reunions: la primera per presentar els participants i constituir la Comissió; la segona, per mostrar-nos les excel·lències - segons l'Administració- dels processos de seguiment i control mediambiental (reunió a la qual van assistir-hi menys de la meitat dels constituents), i la tercera i última (amb baixíssima participació), amb dos punts en l'ordre del dia. El primer punt fou presentar la pàgina web de l'Ajuntament - on està previst mostrar els índexs de contaminació de la cimentera de manera on-line i diversos links amb informació sobre la qualitat de l'aire del nostre entorn-, i el segon punt fou preparar unes Jornades on poder informar tots els ciutadans de Sant Feliu sobre les diferents opinions relatives al procés d'incineració de residus, que Cemex pretén iniciar a menys de 500 metres del nucli urbà.
Deu dies abans d'aquesta última reunió de la Comissió, via telefònica, l’Ajuntament va demanar a la Plataforma Aire Net que aportés un ponent per a les jornades que es volen realitzar. El dia de la reunió, i per la falta de temps per poder buscar un ponent especialitzat en la matèria, la PAN va requerir que es realitzés un ajornament de les Jornades per al mes de gener, concretament per al dia 22. També, la PAN va manifestar el seu desacord amb el format en què es pretenien realitzar les ponències: es preveia l’assistència d’un representant de la Generalitat (Director de l’Oficina pel Canvi Climàtic), d’un representant provinent de la Universitat Rovira i Virgili (Director del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental) i d’un representant de la Plataforma Aire Net – amb el conseqüent fet d’haver-hi 2 ponents a favor i 1 contra de la incineració; posteriorment, es realitzaria un debat amb un representant de Generalitat (Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica), dos representants de Cemex (Cap de Qualitat i Medi Ambient de Cemex i un interlocutor del Comitè d’Empresa de Cemex) i un representant d'Aire Net – amb el conseqüent fet de crear una taula rodona amb 3 representats a favor i un en contra de la incineració. Tot plegat no és proporcionat ni inclou les associacions de veïns, que són membres de la Comissió. Les persones allà presents van considerar que un acte d'aquest tipus no es podia improvisar d'aquesta manera, atès que ni la PAN ni les associacions de veïns n’havien tingut notícia, al contrari que l’Administració i els representants de Cemex, que van reconèixer el fet de portar uns tres mesos preparant-ho, i és que ja n’havien estat informats molt abans.
Tot i que una gran majoria dels presents estava d'acord a ajornar l'acte i discutir el format, fet que es va repetir posteriorment en una reunió amb la direcció de Cemex i les Associacions de Veïns, el nostre Alcalde al cap de dos dies contacta amb la PAN telefònicament i li demana la seva participació. En aquells moments es manifesta de nou allò que s’havia parlat a la Comissió, però l’Alcalde insisteix a realitzar les jornades el dia 2 de desembre, amb la nostra participació o sense. Per suavitzar la situació, ofereix realitzar unes altres jornades el dia 22 de gener.
Així mateix, tots els que estaven d’acord dintre de la Comissió d’ajornar las ponències, ara es recreen en el silenci, i és que sembla ser que els seus arguments a favor de la “valorització” deuen ser tan febles que prefereixen no debatre amb ningú.
De la mateixa manera que en el procés de les proves pilot i en el de la tramitació de l'expedient de la cimentera, el nostre Alcalde torna a donar exemple de desinformació als seus conciutadans.
Davant de tota aquesta situació, la PAN vol denunciar:
1. La prepotència del nostre Alcalde davant d’una decisió que hauria d'haver-se discutit en el si de la Comissió.
2. La desinformació com a mesura de defensa habitual, per part de l’Ajuntament, d’uns interessos determinats que s’haurien de sotmetre al debat públic.
3. La falta de sensibilitat davant l’opinió de la PAN i la de les Associacions de Veïns.
4. La manipulació d'un acte que es pretén mostrar com a exemple d'informació i participació, i que resulta ser de manipulació i censura.
5. La utilització de mitjans públics per a la realització d'un acte propagandístic en benefici de la cimentera i els seus interessos.
6. La falta de respecte a la Comissió de Medi Ambient i als criteris manifestats en el sí d’aquesta.
7. L'engany als ciutadans de Sant Feliu per mostrar-los un debat on totes les parts estan d'acord, quelcom incongruent amb el significat de la paraula debat.
Per tot això, manifestem la nostra intenció d'abandonar la Comissió de Medi Ambient davant l’ultratge a aquesta que han suposat les DECISIONS AUTORITÀRIES, ANTIPARTICIPATIVES I ANTIDEMOCRÀTIQUES dictades PER PART D'AQUELLS QUE ESTAN OBLIGATS A SER UN REFERENT DE DIÀLEG, PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA.
Finalment, falta denunciar l’ESTAFA que suposen les JORNADES del proper dia 2 de desembre al Palau Falguera, el TÍTOL de les quals HAURIA D'HAVER ESTAT: JORNADES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT INSOSTENIBLE: LA INCINERACIÓ EN EL SECTOR DEL CIMENT.
Per tot plegat, la PAN estableix una convocatòria per al proper dia 2 de desembre, a les portes del Palau Falguera, a les 19h, com a mitjà de protesta davant tots aquests fets.
PROU MANIPULACIÓ, NO A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS A LA CIMENTERA CEMEX
CONTRA LA ‘CULTURA DEL NO’ QUE REPRESENTA EL NOSTRE AJUNTAMENT:
-SÍ A LA PARTICIPACIÓ
-SÍ AL DEBAT
-SÍ AL DIÀLEG
-SÍ A LA DEMOCRÀCIA
-SÍ A UN AIRE NET
PLATAFORMA AIRE NET
Sant Feliu de Llobregat, 28 de novembre de 2008

dissabte, 29 de novembre de 2008

dijous, 27 de novembre de 2008

CONCENTRACIÓ 2 DESEMBRE PALAU FALGUERA


AIRE NET INFORMA
Prou prepotència i despotisme!
Des d'Aire Net denunciem públicament l'actitud de l'Ajuntament de Sant
Feliu pel que fa a la Comissió Mediambiental en la qual participem:
- En sis mesos s'han convocat tres reunions i, mentrestant, la Sanson es va preparant per començar a incinerar.
- El contingut d'aquestes s'ha limitat a exposar la "magnífica tasca que està fent l'Administració".
- S'han convocat unes Jornades per al dia 2 de desembre, de les quals se'ns ha informat el 4 de novembre.
- Mentrestant, Cemex fa més de dos mesos que té coneixement que es faran les Jornades.
- La proposta que ha presentat l'Ajuntament contempla 6 veus a favor de la incineració i una en contra, Aire Net.
- Les Associacions de Veïns han estat excloses de la Taula Rodona.
- Hem fet una petició formal de traslladar les Jornades al gener per poder cercar un ponent i preparar-les en igualtat
de condicions, i se'ns ha denegat.
Se'ns pixen a sobre i diuen que plou!
S'hi posin com s'hi posin:
ATUREM LA INCINERACIÓ!!!!
PROU MANIPULACIÓ
US CONVOQUEM el 2 de DESEMBRE
a la porta del
PALAU FALGUERA A les 19h

diumenge, 23 de novembre de 2008

CENIZAS DEL CIELO AL CINEBAIX


Aquest proper divendres dia 28 de Novembre, al Cinebaix, podreu asistir a la projecció de la pel.licula CENIZAS DEL CIELO amb posterior col.loqui que tindra la participació de Manuel Adelantado de Ecologistes En Acció.

divendres, 21 de novembre de 2008

EL PSOE CONTRA LA INCINERACIÓ


EL PSOE CONTRA LA INCINERACIÓ
El PSOE de Alcalá de Henares forma part de la Coordinadora contra la Incineradora junt amb altres entitats com Associacions de Veïns , ecologistes i partits i sindicats com IU, PCE, UGT...
El Manifest Anti-Incineradora diu textualment : “ estem en contra que una instal·lació d´aquest tipus es posi a les rodalies de nuclis urbans ( 3 km. ) , per els efectes que puguin causar a la salut i el medi ambient”.
El 19 d´octubre , mes de 5.000 veïns i veïnes de Alcalá de Henares es van manifestar en contra de la futura construcció de la planta incineradora convocats per la Coordinadora. El portaveu de la mateixa Fernando Salas va denunciar “la actitud obscurantista del alcalde de Alcalá, del Partit Popular , que nega sistemàticament la informació i que intenta enganyar-nos parlant d´un eco-parc que no te res a veure amb la realitat del projecte al que hem tingut accés , en el que parla de incineració , de gasos tòxics i bioaerosols”.
Salas va avisar a mes dels intents de desinformació del equip de govern del PP per que la gent de Alcalá i de la comarca no sàpiga la realitat d´aquest projecte.
De moment la Coordinadora ha aconseguit que el alcalde de la ciutat hagi retirat el projecte de construir el macro-abocador amb incineradora i el portaveu municipal dels socialistes va manifestar
la seva alegria per l´anunci i va afirmar que “ avui es un dia en el que ens tenim de felicitar tots els veïns i veïnes de la ciutat perquè entre tots hem aturat aquest projecte insensat i perjudicial per a la salut”.
Sembla ser però que el PSOE no es l´únic que esta en contra de la incineració i el sindicat CCOO a Asturies també ha mostrat el seu “ rotund rebuig” a la instal·lació d´una planta incineradora a Serín perquè “ suposa l´alliberament al aire, al sòl i a l´aigua de contaminants molt perillosos per a la salut de les persones”.
I mes a prop, ICV de La Garriga amb altres entitats també s´han manifestat contraris a la posada en marxa d´una planta de biomassa per motius de proximitat al nucli urbà i per la falta de garanties dels efectes innocus sobre la salut de les emissions apart dels possibles efectes ambientals no estudiats.
Si anéssim enrere i CiU governes a la Generalitat i ICV a Sant Feliu de Llobregat , estarien els socialistes en contra de la incineració a la Sansón ?
Al cap i a la fi les raons que en altres llocs defensen son les que aquí ignoren i acusen a la Plataforma Aire Net de crear “ alarma social”.

dimarts, 18 de novembre de 2008

XERRADA DR. FERRIS A LA GARRIGA


Els Verds convoquen una xerrada sobre la planta de biomassa de la Garriga
Els Verds del Vallès Oriental han convocat la xerrada-debat "Biomassa a la Garriga. Salut a les Franqueses?" sobre el projecte de construcció d'una planta de biomassa a la Garriga. L'acte tindrà lloc el dissabte dia 22 a les 18:30h al Centre de Recursos Agraris (Masia de Can Ribas, camí antic de Vic, 10, Corró d'Avall).

diumenge, 16 de novembre de 2008

dijous, 13 de novembre de 2008

DENUNCIA A LA FISCALIA DE MEDI AMBIENTUna trentena d’entitats denuncia Lafarge a la Fiscalia de Medi Ambient
Els col·lectius afirmen que la fàbrica cimentera és un focus de contaminació

Un total de 31 d’associacions i entitats del municipi han presentat una denúncia penal davant la Fiscalía de medi ambient per la “greu contaminació” que provoca la fàbrica Lafarge. La Plataforma Antiincineració ja va anunciar l’estiu passat la voluntat de dur aquesta qüestió als tribunals i ha estat ara, al mes de novembre, quan l’acció ciutadana s’ha fet efectiva.
L’advocat encarregat de tramitar l’acusació, Albert Calduch, argumenta que aquesta indústria està situada a menys de cent metres del barri de Can Sant Joan –on viuen 5.200 persones–, i que genera “altíssimes quantitats de substàncies nocives, especialment partícules”.

Incompliments. Així mateix, el lletrat afirma que la cimentera incompleix les actuals normatives sobre controls d’emissions de forma contínua, utilitzant uns procediments insuficients per evitar la contaminació. “Des de l’any 2006 no s’han fet públiques les dades de què disposa l’administració, si és que existeixen” assegura Calduch.
A la denúncia, també es fa constar que els veïns porten anys convivint amb la pols que genera la fàbrica i recorda que recentment s’han recollit 4.250 signatures ciutadanes reclamant que es prenguin mesures al respecte. Una altra de les queixes fa referència al nivell de soroll que prové de la instal·lació durant les 24 hores del dia. Calduch afirma que als carrers propers, el soroll diürn arriba a 70 decibelis i el nocturn a 57, quan els límits legals estan a 60 i 50 decibelis, respectivament, i que Lafarge, tot i conèixer la problemàtica, no ha fet res per pal·liar-la, malgrat els requeriments de l’Ajuntament.
“Les quantitats de substàncies perilloses i els alts nivells de contaminació acústica que, amb ple coneixement, genera Lafarge són tan greus i porten patint-se ja tants anys que han entrat ja dins la categoria d’il·lícit penal”, afegeix l’advocat. Les associacions i entitats de Montcada que donen suport a la denúncia consideren que la cimentera concorre en un delicte ambiental que preveu penes de fins a 4 anys de presó. Font : LA VEU.CAT

dilluns, 10 de novembre de 2008

DEMOCRACIA AMBIENTAL ?Federico Aguilera, Catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de La Laguna (Tenerife) i Premi Nacional d'Economia i Medi Ambient (2004), creu que gran part dels problemes i desastres mediambientals que s'han produït durant els últims anys a Espanya (i, per extensió, a tot el planeta) estan vinculats a un "deteriorament de la qualitat de la democràcia". Un deteriorament que es reflecteix en el fet que, en general, la presa de decisions sobre assumptes que afecten el conjunt de la societat es realitza de manera autoritària, sense debat, sense transparència i, sovint, intimidant (directament o indirectament) els qui mostren públicament el seu desacord. Federico Aguilera considera que perquè hi hagi una democràcia real s'ha de propiciar el desenvolupament de "debats públics oberts i argumentats" sobre les qüestions que influeixen en la qualitat de vida dels ciutadans i crear dispositius legislatius perquè aquests puguin participar de forma directa a la presa de decisions. Per a això és necessari que, com suggereix Pierre Bourdieu, no solament se'ls citi a participar periòdicament en comicis i plebiscits, sinó que també se'ls permeti elegir la "manera de construcció col·lectiva de les eleccions" (això és, se'ls permeti decidir com es prenen les decisions).Res d'això no ocorre en l'actualitat. Les convocatòries electorals són un mer tràmit que possibilita l'alternança entre forces polítiques que, més enllà de les seves diferències en temes socials o culturals, mai no posen en qüestió l'hegemonia econòmica del capitalisme. Els parlaments es conceben com a espais per a la discussió pública, però en ells no es du a terme un debat real sinó una confrontació fortament codificada i ritualizada en la qual es prioritzen els interessos de partit (la "lògica de bàndol") sobre els arguments ideològics. Les eines que existeixen per impulsar la participació ciutadana tenen una efectivitat molt limitada. A més, aquesta és presentada no com un dret reconegut per la Constitució espanyola (articles 9 i el 23.1) que cal garantir, sinó com a una espècie de concessió del poder que demostra així la seva generositat i sensibilitat democràtica.
En aquest context, les lleis que es dicten per protegir el medi ambient solen tenir un caràcter "cerimonial" i retòric, de fet quan col·lideixen amb els interessos de grans grups de pressió, es troben (o inventen) amb facilitat excuses legals per no haver de complir-les. En aquest sentit, Emilio Valerio, fiscal de Medi Ambient de Madrid, assegura en un article publicat per la Revista Biològica que a Espanya les lleis ambientals només es compleixen quan afecten interessos econòmics d'índole menor. "Però quan aquests interessos són importants", subratlla, "els incompliments són clamorosos". en la majoria de les ocasions, el principal "delinqüent mediambiental" és la pròpia administració."Tot això succeeix davant dels nostres ulls", va assenyalar Federico Aguilera, " però, com passa al conte El vestit nou de l'emperador, gairebé ningú no s'atreveix a dir-ho, potser perquè ens han ensenyat a mirar cap a un altre costat o perquè temem sofrir represàlies si ens posicionem de forma molt clara contra el poder". Un poder que fa ús de tot tipus d'artificis per intimidar aquells que s'atreveixen a desafiar-lo i que, sens dubte, no dubta de desqualificar amb virulència les seves iniciatives i plantejaments,Segons Federico Aguilera, el poder, per imposar els seus criteris, és capaç d'apropiar-se de certs enunciats contrahegemónics i de manipular descaradament el llenguatge i l'imaginari col·lectiu, buidant de sentit i, per tant, desactivant el seu possible potencial transformador. "En tots els temps", afegeix, "els pobles, igual com els homes, s'han acontentat amb les paraules. Gairebé invariablement en tenen prou amb les aparences; el diagnòstic de Joly continua sent "absolutament vàlid" per a la societat actual (la societat de l'espectacle), ja que vivim en una "democràcia fictícia".Per exemple, se solen presentar com l'única solució possible a un problema (sovint inventat o magnificat), ignorant alternatives menys costoses en termes ambientals, socials i monetaris. Al seu torn, se sol contractar tècnics que neguin o minimitzin els seus impactes sobre l'entorn ("no s'ha d'oblidar que sempre hi ha experts disposats a legitimar el que faci falta", va puntualitzar Aguilera) i, amb freqüència, es viola la legislació ambiental i s'oculta informació rellevant .
Segons l'opinió de Federico Aguilera, la legitimació ha de derivar de la creació d'espais de debat públic argumentat i no dels estudis tècnics que realitzin uns experts 'contractats' per a l'ocasió- i han de ser els promotors del projecte els que justifiquin de forma convincent la necessitat del mateix".En qualsevol cas, l'autor d'Economia i medi ambient: un estat de la qüestió es mostra molt escèptic sobre l'efectivitat real dels instruments "legals" a què, a dia d'avui, poden recórrer els ciutadans per intentar participar en els assumptes públics i influir a la presa de decisions. Federico Aguilera també desconfia dels mecanismes legislatius que proporcionen les institucions de la Unió Europea Aguilera considera que els moviments socials s'han de plantejar la possibilitat de recórrer puntualment a accions de desobediència civil.
FONT: Montcada Confidencial

dilluns, 3 de novembre de 2008

CENIZAS DEL CIELO


El film Cenizas del cielo, considerat el primer film mediambiental de l'Estat s´estrena aquest cap de setmana. . Els actors Celso Bugallo i Beatriz Rico encapçalen el repartiment del film, dirigit per José Antonio Quirós, que narra la història d'un vilatjà d'una remota vall en la seva lluita contra una central tèrmica que destrueix el paisatge del lloc. Inspirant-se en la seva Astúries natal, Quirós va completar el repartiment amb Clara Segura, Gary Piquer, Fran Sariego, Txema Blasco, Raquel Evia i Eduardo Antuña, entre d'altres.
Al contrari del que succeïx en la majoria de casos, el director explica que va construir «un guió i una història en funció de l'espai i no al revés». Diu Quirós que «aquesta és una història que parteix d'un espai localista, però que tracta una qüestió universal». De fet, en la pel·lícula el personatge de Celso Bugallo convida un turista escocès a abraçar arbres per donar-los vida. «Als Estats Units hi ha 35 milions d'abraçaarbres, i tenen fins i tot una associació; per tant, això demostra que una pel·lícula local pot tenir una lectura universal», comenta el director.

diumenge, 2 de novembre de 2008

PLATAFORMA DE LA VALL DEL GES
25 d’octubre de 2008
ES PRESENTEN AL·LEGACIONS A LA PETICIÓ D’AUTORITZACIÓ DE LA BIOINCINERADORA
Avui,dissabte, que vencia el termini, laPlataforma de la Vall del Ges ha presentat el seu plec d’al·legacions davant la petició d’autorització ambiental del projecte de bioincineradora que es vol construir a Sant Pere de Torelló. En només quatre dies de dimarts la Plataforma antiincineradora ha aconseguit el recolzament de 12 entitats de la vall del Ges i de més de 1.600 signatures. A hores d’ara, però, encara continuen arribant recolzaments a les nostres al·legacions, així com al·legacions d’altres entitats. Sabem també que els altres ajuntaments de la vall (Torelló i Sant Vicenç de Torelló) han presentat les seves al·legacions que tenen un sentit molt similar a les nostres. Tota aquesta oposició al projecte serà enviada al Consell Comarcal d’Osona per tal que es manifesti. La Plataforma està molt satisfeta de la mobilització de la vall però es mostra pessimista sobre la seva eficàcia perquè qui ha de donar autorització al projecte és el mateix ajuntament (Sant Pere de Torelló) que ha promogut aquest projecte i n’ha marcat les característiques fins a l’últim detall. És a dir, el jutge és també part.

dilluns, 27 d’octubre de 2008

COMUNICAT PSOE ALCALÁ DE HENARES

Els socialistes manifesten la seva profunda satisfacció per haber aturat l´instal.lació de la planta incineradora gracies a la mobilització ciutadana.


El Grupo Socialista manifiesta su profunda satisfacción tras la retirada del proyecto de Bartolomé González para situar el macrovertedero con incineradora en Alcalá de Henares y apenas a 3 kilómetros de zonas residenciales de la ciudad.
Este ha sido un éxito de la movilización ciudadana y de la Coordinadora Anti-incineración constituida por más de 40 asociaciones que con su actividad constante a lo largo de las últimas semanas, y con la multitudinaria concentración del pasado domingo en la Plaza Cervantes ha logrado frenar los planes de Bartolomé González. Un movimiento que a pesar de las críticas y desprecios del Equipo de Gobierno ha realizado una labor sobresaliente.Las razones aducidas por el Alcalde para la retirada del proyecto, debido a su cercanía a la Base de Torrejón, y que según él eran patentes desde noviembre de 2007, contrastan con la existencia de la Base desde hace más de cincuenta años y con el envío de una carta a todos los vecinos de Alcalá en Agosto de 2008 donde afirmaba que era un “Complejo Medioambiental muy positivo para Alcalá”.En este sentido, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Rodríguez, manifestó su alegría por el anuncio y afirmó que “hoy es un día en el que nos debemos felicitar todos los vecinos y vecinas de la ciudad porque entre todos hemos parado este proyecto insensato y perjudicial”. Sin embargo, a juicio del Portavoz Socialista, las explicaciones dadas por Bartolomé González ponen de manifiesto la falta de seriedad y de rigor de este proyecto, y de un alcalde, Bartolomé González, “que en Agosto manda una carta a los vecinos defendiendo que “este ecológico y eficaz complejo” y en octubre anuncia su retirada. Seguimos por ello preocupados y no hay que bajar la guardia porque el proyecto es muy negativo en lo referido a los aspectos de salud, económicos y medioambientales para cualquiera de las zonas en donde se ubique”.
22/10/08

dijous, 23 d’octubre de 2008

FALLIDA DE CEMEX !!!


Cemex anuncia retalls de personal i venda de béns dijous, 16 d'octubre, 20.23
Una de les principals empreses de materials de construcció del món, va dir el dijous que reduirà en 10% la seva planta laboral de 60.000 empleats a tot el món i vendrà béns per l'ordre de 2.000 milions de dòlars, davant de la caiguda dels seus guanys. Continuar llegint l'arículoL'empresa va informar dimecres sobre una baixa de 74% en els seus guanys per al tercer trimestre de l'any. La seva gerència va informar que planeja reduir costos per l'ordre de 500 milions de dòlars per a caps d'any, tancar algunes plantes i reduir el seu finançament en dòlars, després de la caiguda al mercat d'habitatges dels Estats Units.El gerent financer de Cemex, Rodrigo Treviño, va dir que l'empresa es reunirà amb els seus bancs creditors per buscar una extensió del seu deute de 3.500 milions de dòlars relacionat amb l'adquisició de la cimentera australiana Rinker l'any passat. Va agregar que els bancs van acordar en principi l'estendre aquest deute en mil milions de dòlars del 2009 al 2010, a canvi d'una millor taxa d'interès.Cemex espera vendre els seus béns a Austràlia, Àustria, Hongria i altres llocs, a fi de reunir uns 2.000 milions de dòlars, que seran emprats per pagar els seus deutes."Estem augmentant la llista de béns a ser disposats, perquè puguem enfrontar aquest ambient difícil," va dir Héctor Medina, vicepresident executiu de planejament i finances de la firma.L'empresa espera cobrir uns 120 milions de dòlars en càrrecs per mesures de reducció de costos en el 2008 i 2009.L'empresa va dir que els volums de venda de ciment als Estats Units van caure un 19% durant el tercer trimestre, els de la barrejamescla llesta per usar-se en 30% i els dels agregats en 31%, esperant-se que la tendència continuï així per a la resta de l'any.Dimecres, l'empresa va informar d'una baixa en els seus guanys per al trimestre de l'ordre de 200 milions de dòlars, a partir dels 780 del mateix període en el 2007, a causa de la caiguda a diversos mercats importants i la nacionalització de les seves operacions a Veneçuela.Les vendes netes van caure també un 5% respecte al mateix període de l'any passat, per ubicar-se en 5.800 milions de dòlars. Les majors baixes van ser d'un 28% en les vendes nord-americanes, de 19% en les britàniques i d'un 26% a Espanya

dissabte, 18 d’octubre de 2008

EL PSOE CONTRA LA INCINERACIÓ
El PSOE se opone a la incineración pero en Madrid.
El Partido Socialista se opone a la incineradora de Alcalá de Henares. Hablan del riesgo para la salud, del aumento del tráfico de camiones y que no respeta los 2 kilómetros de distancia con los núcleos de población. Justo lo contrario que afirma el PSOE en Asturias. Además ayer el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en el transcurso de la II Conferencia Política-Convención Municipal, se sumó a la oposición contra la incineradora de Alcalá. La diferencia no está en los pulmones de madrileños y asturianos, si no en que en Madrid gobierna el Partido Popular y en Asturias el PSOE
23-Junio-2008 Nota de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies

El manifiesto contra la incineradora de Alcalá a la que se opone el PSOE Publicado por Asturias Verde 10/21/2008 06:38:00 PM
Este es el manifiesto contra la incineradora de Alcalá. Felicidades a los socialistas de Alcalá por tener una visión progresista de la gestión de los residuos. Pero los socialistas de Asturias y en concreto la Sra. Belen Fernández, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tendría que explicar cual es la diferencia entre la incineración de residuos de Alcalá y la incineradora de Asturias, que según los responsables del Gobierno Asturiano no va a contaminar ná, de ná y es una instalación que se podría poner al lado de cualquier ciudad o barrio (menos en un barrio rico). Alguna diferencia tiene que existir; además de que en Madrid Gobierna el PP y en Asturias gobierna el PSOE.Sirva como ilustración del abismo entre Madrid y Asturias que Viceportavoz de la plataforma es Juan Luis Aguirre, Concejal del PSOE. Asturias no es que sea un país, el problema es que estamos en un planeta extraterrestre. MANIFIESTO CONTRA LA INCINERADORATras la reunión mantenida en la tarde de ayer por los integrantes de la Coordinadora Contra la Incineradora y el Macrovertedero, los asistentes aprobaron la elaboración del siguiente manifiesto:1) El problema de los residuos es un problema Global que debe ser abordado desde la perspectiva de una gestión lo más eficaz posible, promoviendo sobre todo la disminución en la producción de los mismos y el proceso de reutilización y reciclaje.2) La gestión de los residuos debe hacerse a través de un gran acuerdo en el que estén involucrados tanto los municipios, la Comunidad autónoma como el conjunto de entidades ciudadanas y vecinales, y nunca en contra de los intereses y derechos de los ciudadanos.3) La planta de tratamiento que la Mancomunidad Este, cuyo presidente es Bartolomé González, alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pretende instalar en nuestro término municipal no es la solución a ninguno de los problemas y al contrario generará otros nuevos por su afección sanitaria, medioambiental y económica.4) Nos oponemos que a una instalación de este tipo se coloque en las cercanías de núcleos urbanos, por los efectos que puede causar en la salud, el medioambiente y el desarrollo económico local y comarcal.5) Nos oponemos a la incineración por plasma ya que es un tratamiento experimental que no da garantías de la inocuidad de su instalación y que ha venido siendo utilizado sobre todo para residuos tóxicos y peligrosos.6) Nos oponemos a una planta que tratará los residuos equivalentes a más de un millón de personas y que se instalará en una zona cercana a la población.7) Nos oponemos a la ocupación de la ZEPA por unas instalación de este, y otros tipos, que pudieran destruir una de las zonas más valiosas desde el punto de vista ambiental de toda la zona.8) Nos oponemos a una instalación que llevará consigo un macrovertedero de más de 90.000 toneladas/año y que esta dimensionada para traer los residuos de más de 26 municipios y que afectará en la salud de los núcleos urbanos de Ajalvir, Alcalá, Camarma, Daganzo, Meco y Torrejón.9) Abogamos por la paralización del proyecto, y por la creación de un grupo de trabajo a nivel de todos los municipios de la comarca y de la Comunidad de Madrid, así como de sindicatos y asociaciones y entidades ciudadanas, que reflexione sobre las alternativas a la gestión de residuos en toda la zona.A las organizaciones, asociaciones e instituciones ya integradas anteriormente en la Coordinadora ( AA.VV. DAGANZO DE ARRIBA; AA.VV. DISTRITO IV; AA.VV. DISTRITO V; AA.VV. EL CHORRILLO-IVIASA; AA.VV. EL ENSANCHE; AA.VV. ESPARTALES NORTE; AA.VV. LA GARENA; ACUREMA; ASOCIACION DE AYUDA AL PUEBLO SAHARAUI ARINETU HAIDAR; CGT-MCLM; ECOLOGISTAS EN ACCIÓN; FEDERACIÓN COMARCAL DE AA.VV DE ALCALÁ DE HENARES; IU ALCALÁ; PCE ALCALÁ; PSOE ALCALÁ; PSOE AJALVIR; PSOE CAMARMA DE ESTERUELAS; PSOE DAGANZO; PSOE MECO; UNIÓN COMARCAL ESTE UGT-MADRID) se unieron en el tarde de ayer la AA. VV. TOMÁS DE VILLANUEVA, ENTIDAD URBANÍSTICA JARDÍN DE SERRACINES "FRESNO DEL TOROTE", AA.VV EL VAL, AA.VV LA GARENA, AA.VV ESPARTALES SUR, IU ALCALÁ, PSOE TORRES DE LA ALAMEDA, IU CAMARMA, AA.VV DISTRITO IV.Durante el acto, se acordó además el nombramiento de Fernando Salas (Presidente de la FCAVAH) como Portavoz de la Plataforma, Ezequiel Merino (Ecologistas en Acción) como Viceportavoz y Juan Luis Aguirre ( Concejal del Ayuntamiento de Alcalá) como Secretario de la Coordinadora.

dimecres, 15 d’octubre de 2008

SUPORT A SANT FELIU RESPON


Vull expressar tot el meu suport a la gent que de forma voluntaria fa possible aquest MITJA DE COMUNICACIÓ a Sant Feliu de Llobregat. Endavant companys !!

dilluns, 13 d’octubre de 2008


La Coordinadora d’entitats Tanquem les Nuclears – 100% Renovables (TLN – 100%EER) convoca una concentració de rebuig al del “Projecte de decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. Ahir en roda de premsa, representants de la coordinadora d’entitats Tanquem les Nuclears-100% Renovables (TLN-100%EER), han convocat tota la ciutadania preocupada per la manca de política energètica del Govern de Generalitat en resposta a la problemàtica ambiental a concentrar-se el proper dimecres, 15 d’octubre, a les 19 hores, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona sota el lema:


NO AL DECRET CONTRA ELS PARCS EÒLICS I ELS HORTS SOLARS. PER UNA CATALUNYA 100% RENOVABLE
Es tracta d’un Decret amb un contingut aparentment tècnic que:


- Deixa l’energia eòlica sense regulació legal i en una situació caòtica: per una banda allarga la vigència del Mapa Eòlic i, per un altre, declara la seva nul·litat.

- Bloqueja l’aprofitament fotovoltaic en instal·lacions a terra dels recursos en energia solar, un dels sistemes pels que s’està desenvolupant l’energia fotovoltaica arreu de l’estat donada les dificultats normatiu que presenta el desplegament en blocs d’habitatges.

- No permet arribar als mínims objectius de 3500 MW de potència eòlica instal·lada per l’any 2015 contemplats en el “Pla de l’Energia de Catalunya 2006 –

- Fa impossible assolir la proposta de 2001/77/CE, del Parlamento Europeu i del Consell de 27 de setembre de 2001 relativa a la promoció, a partir de fonts d’energies renovables, del mercat interior de l’electricitat. La directiva estableix un objectiu per a l’any 2010 del 22,1% de l’electricitat de fonts renovables per al conjunt de , que es concreta en el cas de l’Estat espanyol en un 29,4%.

- Discrimina les dues fonts energètiques renovables més importants de Catalunya amb el que incompleix estatal 54/1997 del Sector Elèctric.

- Garanteix que les energies renovables no puguin cobrir els serveis energètics de Catalunya, amb el que assegura el predomini de les centrals tèrmiques de combustibles fòssils i les centrals nuclears a llarg termini legitimant el discurs de la “necessitat” d’aquestes tecnologies totalment superades.

- Amb l’excusa del paisatge i els valors identitaris abandona qualsevol intent de pal·liar els impactes que el canvi climàtic i la contaminació estan provocant en els ecosistemes de Catalunya i en la salut dels seus habitants.

- Demanem una política energètica coherent amb els principis de la nova cultura de l’energia: foment generalitzat de l’estalvi, l’eficiència i un sistema de generació i cobertura de serveis energètics amb tecnologies 100% renovables a les que no s’ha de discriminar. Una política energètica que tingui en compte i respongui als perills i problemes que se’n deriven de la crisi dels combustibles fòssils i dels impactes ambientals del consum energètic: canvi climàtic i contaminació.

dilluns, 6 d’octubre de 2008

QUAN NINGU T´ESCOLTI DIGUES QUE FARÀS

Dedicat a tots aquells politics que venen i van .


dimarts, 30 de setembre de 2008

DIOXINES - TOLÈRANCIA ZERO


Al febrer del 2008 Greenpeace va presentar un informe que deia que la indústria del clor i les incineradores son els principals focus contaminants de Catalunya. Alertaba del gran nombre d´incineradores que hi ha , 5 , i a més advertia del risc que suposa que algunes cimenteres hagin iniciat la crema de residus a causa de l´emissió de dioxines i substàncies persistents que genera aquesta pràctica.

La contaminació provoca 16.000 morts prematures cada any.

En concret, i com diu el profesor Rodriguez-Farre en l´ultim Quadern Caps , avui la principal font d´emissió de dioxines radica en les incineradores de residus i remarca que a principis dels anys vuitanta es va detectar que, juntament amb els contaminants convencionals, les plantes de combustió de residus generaven i difonien a l´atmosfera PCDDs i PCDFs. Van esdevenir la principal font planetària de dioxines ambientals.

Per les seves notables propietats tòxiques i omnipresència ambiental tant les dioxines com els furans i PCBs formen part dels dotze principals contaminants orgànics persistents (COPs ) establerts pel Conveni d´Estocolm de 2001 per a la seva eliminació prioritària.

En aquest moments l´industria cimentera, els polítics i alguns sindicats donen l´argument de que s´han posat al dia de les normes amb les noves generacions d´incineradors que fan servir filtres per a les dioxines.

Això es proclamat ben alt per tranquil.litzar les poblacions veïnes d´aquestes instal.lacions.
Però aquesta posada al dia no dóna cap garantia de la reducció del risc, els processos quimics utilitzats per filtrar les dioxines es mostren ineficaços per a nombroses altres substàncies CMR ( cancerígenes , mutàgenes i repròtoxiques ) sortides de la combustió de les deixalles domestiques.
A més , l´eficacia dels filtres segueix essent relativa, tenint en compte el laxisme que envolta el seu manteniment, la feblessa i la manca d´independència dels controls, i les nombroses derogacions que permeten als explotadors d´incineradores fer-los funcionar sense filtre durant 60 hores anualment, de manera que llavors els rebuigs poden superar fins a 12.500 vegades la norma.
És la combustió la que fa que la incineració comporti un risc mes alt que tots els altres mètodes d´eliminació de deixalles.

Com diu l´associació Francesa ARTAC: les solucions existeixen.
Hi han alternatives a la incineració.

dimarts, 23 de setembre de 2008

Altres llocs de l´estat Espanyol amb el mateix problema i gent que lluita per un AIRE millor :


Empieza un nuevo curso, pero tenemos una asignatura pendiente: La incineración de
residuos.
Desde la Coordinadora de Plataformas contra la Incineración de Gipuzkoa, hemos demostrado
que en el tema de la gestión de residuos domésticos, hay un sistema más sostenible, económicamente más rentable y más respetuoso con nuestra salud y nuestro medio ambiente, y sobre todo largamente experimentado. Básicamente está basado en la recogida selectiva también de la materia orgánica, y posterior compostaje, especialmente con la recogida puerta a puerta. La sociedad gipuzkoana, además, ha rechazado repetidamente una gestión de los residuos que incluya la incineración.
Pero, liderados por la Diputación de Gipuzkoa y apoyado especialmente por el ayuntamiento Donostiarra, con la indispensable inplicación de Odón Elorza, se nos sigue intentando imponer una eliminación tóxica de los residuos, frente a una gestión responsable y de futuro. Se pretende crear una macro-infraestructura monstruosa, venenosa y cara que supondría un jugoso mordisco económico a las arcas públicas por parte de aquellas empresas que no sufren la crisis, empobreciendo y quitando calidad de vida a aquellos que la soportamos.
Tenemos la mar de políticos empeñados en la imposición y la irresponsabilidad a costa de nuestra salud, mala mar.
Sin embargo, nuestra trainera se compone éste curso de proyectos reales de gestión de basuras sin incineradora, de propuestas de legislación autonómica para la correcta recogida y tratamiento de las basuras, y de charlas y debates para informar y escuchar a la sociedad.
Pero para llegar a buen puerto, además, hace falta buena tripulación. Y esa es la movilización popular. Somos todos nosotros quienes vamos a tener que remar con fuerza.
El premio lo tenemos ganado: No lograrán imponer la incineradora.
Para ello, tenemos la próxima regata el domingo, 14 de septiembre, a las 11,30 en la primera rampa del paseo de la Kontxa. Desde ahí partirá una cadena humana para dejar claro, una vez más, que la sociedad Gipuzkoana rechaza la incineración de basuras.
Coordinadora de Plataformas Contra la Incineración de Gipuzkoa

diumenge, 21 de setembre de 2008

INCIDENT A LA SANSON !!!

QUE HA PASSAT ?

ES POLS ?

EL CONSELLER BALTASAR ENS VA DIR QUE NO ENS PREOCUPESSIM QUE EL FUM VA EN DIRECCIÓ MOLINS , SEGUR?divendres, 19 de setembre de 2008

CONFERENCIA DR. FERRIS A LA GARRIGA

DISSABTE 20 DE SETEMBRE DE 2008

A LES 20 HORES A L'AUDITORI

A càrrec del Dr. Josep Ferrís i Tortajada
Director PEHSU de València; Pediatra subespecialista en Oncologia infantil de l’Hospital Infantil Universitari La Fe; Subespecialista en Salut Ambiental Pediàtrica. Coordinador del Grup de Treball de Salut Ambiental Pediàtrica de la Societat Valenciana de Pediatria; Responsable de PEHSU de Valencia en la Coalició Internacional Health Care Without Harm; Membre de la Coalició Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) de la OMS; Investigador de la xarxa temàtica INMA ( Infància i Mediambient ). Investigador del projecte: Meconi i Neurotòxics. Financiat per l’Institut de Salut Carles III. (www.pehsu.org)


Organitza: Associació de veïns del Barri de Ca n’Illa, entitat que dóna suport a la Plataforma Antiincineradora del Congost
( http://antiincineradoradelcongost.blogspot.com/ )


Entitats adherides: Associació de Veïns de Ca N’Illa / Associació de Veïns Els Gorcs de Llerona /
Ampa IES Vil·la Romana / Ampa Escola Giroi / ADQUIRA: Associació afectats productes químics i radiacions ambientals / ICV de La Garriga/ Gran Hotel Balneari Blancafort / Termes La Garriga / Residència Millet Park / Residència Reig / Vida Interior, S.L. / Assemblea Joves La República – CAJEI / Llançadora Associació d’Artistes + 1.800 signatures
Enviat per Plataforma Antiincineradora del Congost

dilluns, 15 de setembre de 2008

CARTA DE L´INDI

Part de la resposta del gran cap indi Noah Sealth, cabdill de les tribus duwanish, suquamish i skykomish a l´oferta del president Pierce dels Estats Units d ´America per comprar les seves terres.
“L´indi s´estima sentir la suau remor del vent que bufa sobre la superficie del llac i li parla dels seus avantpassats. L´alè del vent fresc i net després de la pluja li recorda el plor del seu nadó i l´aroma de l´aire perfumat amb la fragància dels pins el fa pensar en la persona que estima.
I es que l´aire té un gran valor per al pellroja, ja que totes les coses en participen: l´animal, l´home; tots ens empassem l´alè de la natura.
En canvi, l´home blanc sembla no parar esment en l´aire que respira.
Per això, si us venem la nostra terra, no heu d´oblidar que per a nosaltres l´aire té un gran valor i que cal mantenir-lo com avui es respira.
El vent va donar als nostres pares el seu primer alè i rebé el seu darrer sospir. I el vent també donarà la vida als nostres fills. És per això que esperem que l´home blanv entengui que el vent que bufa suaument sobre les flors de la prada és l´alè dels nostres avantpassats.
Si us venem la nostra terra haureu de tenir-ne cura i conservar-la com un tresor.
Perquè els nostres avantpassats continuen gaudint d´aquesta terra i la seva ànima viatja amb el vent que arrisa la superficie del llac.”

dimarts, 29 de juliol de 2008

dilluns, 21 de juliol de 2008

MEDI AMBIENT I SALUT


Les condicions ambientals tenen efectes sobre la salut humana
dimecres, 16 juliol 2008, 18:30 - 19:30


El CADS i el el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) presenten el quadern: Medi ambient i Salut. La presentació ha estat a càrrec de Ramon Arribas, director del CADS, i de Carme Valls-Llobet, presidenta del CAPS i consellera del CADS.

A continuació, Núria Sancho, doctora en dret i coautora del quadern, ha ofert una conferència sobre les principals novetats del Reglament europeu de registre, avaluació i autorització i les les seves implicacions a Catalunya i l'Estat.

Medi ambient i salut analitza a través d’un conjunt d’articles alguns dels temes d’actualitat en relació als efectes sobre la salut de les condicions ambientals a les que estan sotmeses les persones: la contaminació atmosfèrica, la qualitat de l’aigua, l’exposició a determinats agents químics en els llocs de treball, les radiacions, els residus, etc.

És sabut que el problema dels contaminants ambientals té una important dimensió local i alhora global, atès que els contaminants poden arribar a desplaçar-se grans distàncies. En la majoria dels casos, els efectes sobre la salut humana s’agreugen a les grans ciutats i àrees metropolitanes, d’una banda, amb elevada incidència de vectors contaminants (trànsit, indústries, calefaccions domèstiques, etc.) i de l’altra, amb major número de població exposada.

El CADS, essent sensible no només als impactes causats per l’home sobre el medi ambient i el clima, sinó també als efectes que deteminats contaminants ambientals poden tenir sobre la salut humana, ha col·laborat en l’edició i la traducció al castellà i l’anglès de les principals conclusions del Cicle de conferències sobre medi ambient i salut, organitzades el curs 2006-2007 pel CAPS conjuntament amb ADQUIRA, ASDSP, i les Plataformes de Salut i Medi Ambient de Ciutadans pel Canvi.

dimarts, 15 de juliol de 2008

dijous, 10 de juliol de 2008

CONTAMINACIÓ DEL AIRE A CATALUNYAMés de la meitat dels espanyols respiren aire contaminat. A Catalunya la xifra és del 64%. Al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre es superen valors de diversos contaminants.

Ecologistes en Acció ha presentat un informe que resumeix la situació de la qualitat de l’aire en l’Estat espanyol durant l’any 2007. La seva principal conclusió és que, com a mínim, el 53% dels espanyols respira aire contaminat. Això és una mica més que una estadística: suposa la mort prematura de més de 16.000 persones a l’any, segons el Ministeri de Medi ambient. No obstant això, les administracions regionals no estan adoptant les mesures necessàries per a solucionar aquesta greu situació, que sovint passen per una restricció al tràfic.

Ecologistes en Acció ha avaluat per tercer any consecutiu la situació de la qualitat de l’aire en l’Estat espanyol. Una vegada més les conclusions que es desprenen de l’informe són alarmants: més de la meitat dels espanyols respiren aire contaminat. Per a realitzar aquest estudi, s’han recopilat dades sobre la situació de l’aire en les diferents Comunitats Autònomes (CC AA) durant l’any 2007, analitzant les superacions dels valors límits que marca la legislació, però també les superacions dels valors límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per a això, s’han emprat les dades facilitades per les xarxes de mesurament de les distintes CC AA.

Convé destacar les greus mancances que presenten bona part de les dades disponibles: falta d’homogeneïtat, ús de descomptes no justificats. Pitjor encara, algunes Comunitats Autònomes no els han facilitat, el que fa que només s’hagi pogut avaluar la qualitat de l’aire que respiren 38,6 milions de persones, el 85% de la població espanyola. No obstant això, a pesar d’aquestes deficiències en la presa de les dades, la xifra resultant és que almenys un 53% de la població respira aire contaminat –és a dir, aire que supera els límits legals o els recomanats per la OMS–. Què succeiria, doncs, si les dades es realitzessin i tractessin correctament? Per això que en tot moment es parla de xifres mínimes, suposant que el percentatge real és bastant superior.

La segona conclusió rellevant que es desprèn de l’informe és la tendència continuista en aquest sever problema de salut pública. Efectivament, segons dades del Ministeri de Medi ambient, la contaminació de l’aire costa la vida de 16.000 persones a l’any en tot l’Estat, més de quatre vegades les produïdes en accidents de tràfic. El contaminant més problemàtic són les Partícules en Suspensió (PM10): un 48% de la població respira nivells molt alts d’aquest contaminant. Després caldria destacar el Diòxid de Nitrogen (NO2), que afecta al 21% dels ciutadans, especialment en les grans ciutats. I, finalment, l’Ozó (O3) que pren una major importància en les àrees rurals i periurbanes pròximes a les grans poblacions.

Catalunya és l’única Comunitat que en el seu informe fa referència a la població afectada per àrea, permetent així conèixer amb major precisió quanta població es veu afectada per les superacions dels valors límits. La població que respira aire contaminat és el 64%. La que respira aire contaminat per partícules és el 54%. Un 21% de la població catalana respira aire contaminat per NO2. Són les àrees de Barcelona i del Vallès -Baix Llobregat les quals donen superacions en els valors límits de NO2.

Una gran part de l’àrea central i nord de Catalunya es veu afectada per l’ozó troposfèric. Existeixen també superacions de Sulfur d’Hidrogen (SH2) i Clorur d’Hidrogen (ClH) en les àrees de Camp de Tarragona, Catalunya Central i Terres de l’Ebre.

Ecologistes en Acció elabora aquest informe amb la intenció de transmetre a l’opinió pública la magnitud d’un problema que empitjora la nostra qualitat de vida, que té fortes repercussions en la nostra salut i la causa principal de la qual és un model de transport i de mobilitat centrat prioritàriament en l’automòbil: es calcula que prop del 80% de la contaminació de les ciutats és deguda al cotxe.

L’única manera d’aconseguir reduccions en els nivells de contaminació passa per l’elaboració i posada en pràctica de plans de millora de la qualitat de l’aire, tal com exigeix la llei. No obstant això, en l’actualitat, la majoria de les ciutats i àrees metropolitanes espanyoles continuen sense un pla efectiu de reducció de la contaminació. Molts dels plans presentats fins a ara semblen més una simple justificació davant l’exigència legislativa i les demandes socials referent a això, i obvien quina és la seva veritable finalitat: aconseguir reduccions en els índexs de contaminació, el que sovint és sinònim de reduccions en el tràfic d’automòbils.

També és de destacar la influència de determinades instal•lacions industrials en algunes zones sobre la qualitat de l’aire, encara que la situació més generalitzada és la qual té al tràfic com principal agent contaminador.

Ecologistes en Acció denuncia la tremenda i escandalosa passivitat de la major part de les administracions davant aquest greu problema. A més, tal com estan les coses, serà molt difícil que l’Estat espanyol compleixi amb els objectius marcats per la legislació per a l’any 2010, de caràcter més restrictiu que els actuals. Mentrestant, la població seguirà sofrint en la seva salut la manca de voluntat política.

divendres, 4 de juliol de 2008

FUITA TOXICA A TARRAGONA


Encara que l'empresa química Ercros, que en nega la toxicitat, ha interromput l'activitat de la planta d'àcid nídric que té a Tarragona per una baixada de tensió en el subministrament elèctric que ha provocat una emissió de vapors ataronjats —segons han explicat els veïns dels barris de Bonavista, Camp Clar i la Canonja—, el grup ecologista Mediterrània-Centre d'Iniciatives Ecològiques creu que amb tota probabilitat les emissions provenen de compostos nitrogenats i que, per tant, són perjudicials per a persones amb problemes respiratoris, una situació que ha qualificat de "greu".


L'aturada de l'activitat a la planta d'Ercros de la petroquímica de Tarragona s'ha produït cap a dos quarts de dues del migdia, quan hi ha hagut una caiguda de la tensió en el subministrament elèctric de la planta. Aquest fet ha provocat una columna de fum de color ataronjat que ha posat en alerta els veïns dels barris de Tarragona més propers a la petroquímica.

A través d'un comunicat, l'empresa ha informat que ha activat el protocol per controlar i minimitzar l'impacte visual de l'emissió de gasos i que ha alertat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) sense que hagi estat necessari activar el Pla d'Autoprotecció de l'empresa.

Ercros ha assegurat que la incidència no ha ocasionat danys personals, ni materials i que tampoc hi ha hagut risc per a la població ni per al mediambient.

L'entitat ecologista Mediterrània-Centre d'Iniciatives Ecològiques, però, no pensa el mateix. Creu que les emissions són de compostos nitrogenats, un fet que ha qualificat de "greu", perquè són perjudicials per a col·lectius de risc com ara les persones amb problemes respiratoris.
Font : www.ecodiari.cat

dimarts, 1 de juliol de 2008

diumenge, 29 de juny de 2008

LEGAL ?

TOT EL QUE ES LEGAL ES INTOCABLE ?
Realment es trist veure com un membre d´una coalició política , ecologista? , fa una defensa aferrissada de la “legislació vigent” per donar la raó a l´empresa CEMEX , dient que “ens agradi o no, compleix els requeriments legals europeus, estatals i nacionals”.
Han sigut legals guerres injustes i manipulades amb mentides.
El tabac es legal i mata .
Es legal anar a 80 km/h per l´àrea Metropolitana però es fabriquen cotxes que van a mes de 200 km/h.
Es legal el dret a l´habitatge .
Hi han coses que no es poden ni tocar oi ? ES LEGAL !!

dimarts, 17 de juny de 2008

COMUNICAT TANQUEM LES NUCLEARSBarcelona a 10 de juny del 2008Tanquem les Nuclears – Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia (TLN – NCE) insisteix en que cal una investigació rigorosa de l’impacte de la fuita d’Ascó sobre la població i el medi ambient centrada en la dispersió sobre el territori.Davant la trobada de noves partícules fins a una quantitat que supera les 900 actualment , TLN – NCE insisteix en la necessitat de que es realitzi un estudi en profunditat sobre l’abast de la contaminació radioactiva de les àrees afectades per la central. El fet que les darreres partícules s’hagin trobat després d’unes setmanes de pluges intenses és un indici de la gravetat i abast de la fuita.
Un estudi d’aquestes característiques hauria de contemplar la fuita d’Ascó en un marc més ampli i incloure aspectes com són:
- Un anàlisi de la quantitat exacta de radiació alliberada en el moment de l’accident, a partir de la caracterització de l’aigua i els fangs que van causar la contaminació i de la radioactivitat retinguda en els filtres del sistema de ventilació d’emergència. Aquest anàlisi hauria de contemplar l’evolució de l’efecte del decaïment radioactiu.
- Un model de dispersió de les partícules en el medi ambient en base a les dades disponibles en el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) durant els sis mesos fa que dura tot el procés.- Una sèrie de mapes dels territoris que han resultat afectats per la dispersió de la contaminació radioactiva amb una cronologia indicativa. Amb indicació de la població i el medi ambient seqüencialment més afectats. En aquesta sèrie de mapes hauria d’aparèixer un inventari detallat de les partícules o punts calents trobats, que inclogui la seva caracterització radiològica, la data i hora en què es van localitzar, així com la seva localització.
- Un anàlisi dels productes de les zones afectades a on es poden presentar fenòmens de concentració d’elements radioactius.
Paral·lelament, i en vista dels fets, Tanquem les Nuclears – Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia demana al Consell de Seguretat Nuclear que revisi la qualificació de l’accident dins de l’escala INES.
Resulta evident que la gravetat del que ha passat en Ascó supera tot el que s’està comunicant a l’opinió pública. És necessari que un accident d’aquesta magnitud esdevingui una oportunitat per a que la darrera fase de vida de les nuclears en funcionament a Catalunya estigui marcada per la transparència i el coneixement dels impactes de l’energia nuclear en la salut de les persones i l’estat del medi ambient.
En aquest sentit Tanquem les Nuclears – Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia considera que els fets recolzen la demanda feta de que s’incrementi el coneixement dels efectes de la radioactivitat, mitjançant l’ingrés de la multa a aplicar a l’ANAV, i futures sancions, en un fons que permeti la creació de programes d’investigació sanitària que siguin realment independents dels organismes vinculats a la indústria nuclear, com el CSN.
Considerem que els centres hospitalaris o d’investigació de Tarragona, Càceres, València, Guadalajara o Burgos, zones en les que funcionen centrals nuclears, o bé altres centres amb un historial documentat d’investigació en temes d’impacte radiològic han de disposar de recursos i autonomia d’investigació al marge dels interessos de la indústria nuclear.
Els fets d’Ascó estan posant en evidència de que el debat sobre els impactes del model energètic no s’ha de guiar per criteris subjectius d’imatge i paisatge, sinó en els efectes reals que les centrals tèrmiques i nuclears provoquen a les persones i els ecosistemes, i en els perills que generen el procés de canvi climàtic i la crisi del petroli.

diumenge, 8 de juny de 2008

LA VIDA SECRETA DE LES PARAULESdimarts, 13 de maig de 2008
La vida secreta de les paraules«Crisi econòmica» i «transvasament» són paraules que tenen vida, una vida secreta, almenys això és el que deuen pensar molts polítics que es resisteixen a emprar-los per designar les coses que passentribuna . El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, fa servir la paraula transvasament únicament quan ho considera estrictament necessari.
Se'n recorden del títol d'aquesta pel·lícula d'Isabel Coixet, La vida secreta de les paraules? Doncs resulta que és veritat: les paraules tenen vida, una vida secreta. I bona prova d'això és la por que tenen alguns polítics amb responsabilitats al govern català i a l'espanyol de fer servir segons quines paraules. Penso que potser deuen témer que si les pronuncien potser cobraran vida i que potser activaran algun ressort que aneu a saber què els faran. Molt em temo, però, que la veritat és que els deu fer pànic dir les coses pel seu nom perquè deu ser veritat que el nom fa la cosa i en alguns casos aquella cosa els posa en evidència, a ells o a alguna decisió presa per ells o pel seu partit. Vet-ho aquí algunes de les paraules maleïdes en els últims dies i que segur que han sentit i fins i tot ja s'han acostumat a les alternatives. Primera: crisi econòmica, no, tot i que ara ja se'n comença a poder parlar sense embuts com si no fes temps que es nota! Aliments, carburants, habitatge… Per anar bé s'ha de dir desacceleració i alentiment de l'economia. Segona: transvasament de l'aigua de l'Ebre, el Segre, el Roine, per pal·liar la sequera, tampoc. Hem de qualificar-ho de captació temporal d'aigua. Per què? Doncs perquè la captació és construir una «conducció d'emergència Tarragona-Abrera» i una altra cosa seria el que proposava el Plan Hidrológico Nacional –defensat pel PP i derogat pel PSOE–, transvasar aigua (fer passar aigua d'un vas a un altre), triïn vostès mateixos la paraula que més escau. I tercera: col·lapse a la justícia, ni pensar-hi. S'ha de definir com el que és un problema endèmic de lentitud, segons ha reconegut el mateix ministre del ram, que per cert ha acabat advertint que en cap cas no es pot parlar de col·lapse. Que l'informe del Consell General del Poder Judicial xifri en 270.000 les sentències per executar a l'Estat espanyol no es pugui qualificar de col·lapse però en canvi sí de caos, no ho entenc. Pot ser que el col·lapse condueixi al caos? És el joc dels despropòsits o és que s'han proposat crear un diccionari alternatiu per entendre una realitat que no és la mateixa que perceben o pateixen els ciutadans.
No havíem quedat que les paraules serveixen per definir i qui té la paraula té la facultat d'expressar el pensament mitjançant el llenguatge articulat? Està clar que polítics i ciutadans no parlen el mateix idioma perquè no fan servir les mateixes paraules per referir-se a les situacions diverses que tant els uns com els altres comparteixen, i quan passa això és que hi ha un problema o és només un malentès? Deu ser que les paraules cobren vida secretament i es transformen i el seu significat canvia. I allò que han significat tota la vida doncs ara resulta que ja no, que volen dir altres coses.
MARTÍ GIRONELL, periodista EL PUNT

dimarts, 3 de juny de 2008

CONFERENCIA DOCTOR FERRIS i TORTAJADA
El proper dia 14 de juny es celebrara la conferencia " Efectes adversos en la Salut dels Contaminants Ambientals" impartida per el Doctor Josep Ferris i Tortajada.
L´acte tindrà lloc a les 19 hores a La Unió Coral , Passeig Bertrand 13, a prop de l´estació de RENFE de Sant Feliu de Llobregat.

Com diu el Doctor Ferris :
L´educació és la millor medicina
i la prevenció el millor tractament.Organitza : PLATAFORMA AIRE NET


dijous, 29 de maig de 2008

dimarts, 20 de maig de 2008

QUÈ ÉS LA PLATAFORMA AIRE NET ?


Això que veieu es la Sansón , ara CEMEX , fabrica de ciment que fa anys que esta instal·lada aquí a la muntanya de Santa Creu d´Olorda , Collserola.Doncs resulta que els propietaris volen substituir part del combustible que fan servir , coc de petroli , per residus: llots de depuradora , restes de poda , marro de cafè, dissolvents, pneumàtics.....
En fi , que volen INCINERAR RESIDUS !!!!


Ara just fa 1 any un grup de ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Llobregat van decidir crear la Plataforma Aire Net i així va començar la lluita en defensa de la salut de les persones de la nostra ciutat.

Durant la Fira de l´any 2007 AIRE NET va estar present en un estand a la Plaça de l´Estació a on es van recollir un munt de firmes en contra de l´incineració.
També tan dissabte com diumenge van recórrer el recinte firal protestant en contra de la incineració i especialment es van dirigir als estands dels partits polítics que es trobaven en campanya d´eleccions municipals.
També es van començar a veure les famoses pancartes de NO INCINERACIÓ A LA SANSON penjades dels balcons.

21 de juny del 2007
Dia històric a Sant Feliu !!!!!
La tarda d´aquest dia es van manifestar per els carrers de Sant Feliu prop de 700 persones sota el crit de NO A LA INCINERACIÓ , VOLEM AIRE NET !!!!Molts nens i nenes , famílies , gent gran , joves i molts amb les samarretes grogues de la Plataforma van recórrer els carrers de Sant Feliu fins arribar a la Plaça de la Vila.

30 d´octubre del 2007

Presentació d´una moció al ple de l´Ajuntament a on es va presentar una Moratòria que tenia l´adhesió de 34 entitats de la vila.
L´ajuntament no es va sumar a la Moratòria al·legant en aquell moment que la fabrica estava en procés de compravenda i que això aturava la petició de la CEMEX.

26 de febrer del 2008

Segona manifestació convocada per la Plataforma Aire Net:

Donat que la cimentera no havia canviat de propietaris i l´ajuntament no donava mostres de canvi en la seva actitud AIRE NET va decidir convocar una segona manifestació que malgrat l´anunci , casualitat o no, el dia abans d´un ajornament de 18 mesos en l´incineració de residus, va tindre la participació de 300 persones i que va acabar al ple de l´ajuntament a on es va tornar a presentar una moció.
ARA.....

Es molt negatiu que malgrat l´ajornament de 18 mesos en l´incineració de residus s´hagi donat l´autorització ambiental .
Perquè l´administració no vol una moratòria indefinida?
Que som conillets d´índies ?