dilluns, 1 de desembre de 2008

COMUNICAT AIRE NET


La Plataforma Aire Net (PAN) vol manifestar el seu rebuig més absolut a l'actitud de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat quant a la manipulació que s'ha realitzat en les últimes setmanes amb la Comissió de Medi Ambient - que l’Ajuntament mateix va constituir en el nostre municipi, juntament amb la Generalitat, el passat mes de febrer de 2008.
L’objectiu de la Comissió era crear un espai per realitzar un seguiment dels processos d'incineració de residus a la cimentera Cemex ( Sanson) i que, al mateix temps, servís per obrir un debat amb la pretensió d’informar i conscienciar la població de la qualitat de l'aire que respirem, així com de les aportacions que tots podem desenvolupar per tal de reduir els nivells de contaminació mediambiental que pateix el nostre municipi. Cal dir que Sant Feliu està inclòs dins la Zona d'Especial Protecció de l'Aire, tal com va decretar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a causa dels alts índexs de partícules en suspensió (PM 10) i dels nivells de NOx que pateix la nostra comarca.
La citada Comissió de Medi Ambient ha donat cabuda a tots els ens i associacions que hi han volgut participar. S'han realitzat tres reunions: la primera per presentar els participants i constituir la Comissió; la segona, per mostrar-nos les excel·lències - segons l'Administració- dels processos de seguiment i control mediambiental (reunió a la qual van assistir-hi menys de la meitat dels constituents), i la tercera i última (amb baixíssima participació), amb dos punts en l'ordre del dia. El primer punt fou presentar la pàgina web de l'Ajuntament - on està previst mostrar els índexs de contaminació de la cimentera de manera on-line i diversos links amb informació sobre la qualitat de l'aire del nostre entorn-, i el segon punt fou preparar unes Jornades on poder informar tots els ciutadans de Sant Feliu sobre les diferents opinions relatives al procés d'incineració de residus, que Cemex pretén iniciar a menys de 500 metres del nucli urbà.
Deu dies abans d'aquesta última reunió de la Comissió, via telefònica, l’Ajuntament va demanar a la Plataforma Aire Net que aportés un ponent per a les jornades que es volen realitzar. El dia de la reunió, i per la falta de temps per poder buscar un ponent especialitzat en la matèria, la PAN va requerir que es realitzés un ajornament de les Jornades per al mes de gener, concretament per al dia 22. També, la PAN va manifestar el seu desacord amb el format en què es pretenien realitzar les ponències: es preveia l’assistència d’un representant de la Generalitat (Director de l’Oficina pel Canvi Climàtic), d’un representant provinent de la Universitat Rovira i Virgili (Director del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental) i d’un representant de la Plataforma Aire Net – amb el conseqüent fet d’haver-hi 2 ponents a favor i 1 contra de la incineració; posteriorment, es realitzaria un debat amb un representant de Generalitat (Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica), dos representants de Cemex (Cap de Qualitat i Medi Ambient de Cemex i un interlocutor del Comitè d’Empresa de Cemex) i un representant d'Aire Net – amb el conseqüent fet de crear una taula rodona amb 3 representats a favor i un en contra de la incineració. Tot plegat no és proporcionat ni inclou les associacions de veïns, que són membres de la Comissió. Les persones allà presents van considerar que un acte d'aquest tipus no es podia improvisar d'aquesta manera, atès que ni la PAN ni les associacions de veïns n’havien tingut notícia, al contrari que l’Administració i els representants de Cemex, que van reconèixer el fet de portar uns tres mesos preparant-ho, i és que ja n’havien estat informats molt abans.
Tot i que una gran majoria dels presents estava d'acord a ajornar l'acte i discutir el format, fet que es va repetir posteriorment en una reunió amb la direcció de Cemex i les Associacions de Veïns, el nostre Alcalde al cap de dos dies contacta amb la PAN telefònicament i li demana la seva participació. En aquells moments es manifesta de nou allò que s’havia parlat a la Comissió, però l’Alcalde insisteix a realitzar les jornades el dia 2 de desembre, amb la nostra participació o sense. Per suavitzar la situació, ofereix realitzar unes altres jornades el dia 22 de gener.
Així mateix, tots els que estaven d’acord dintre de la Comissió d’ajornar las ponències, ara es recreen en el silenci, i és que sembla ser que els seus arguments a favor de la “valorització” deuen ser tan febles que prefereixen no debatre amb ningú.
De la mateixa manera que en el procés de les proves pilot i en el de la tramitació de l'expedient de la cimentera, el nostre Alcalde torna a donar exemple de desinformació als seus conciutadans.
Davant de tota aquesta situació, la PAN vol denunciar:
1. La prepotència del nostre Alcalde davant d’una decisió que hauria d'haver-se discutit en el si de la Comissió.
2. La desinformació com a mesura de defensa habitual, per part de l’Ajuntament, d’uns interessos determinats que s’haurien de sotmetre al debat públic.
3. La falta de sensibilitat davant l’opinió de la PAN i la de les Associacions de Veïns.
4. La manipulació d'un acte que es pretén mostrar com a exemple d'informació i participació, i que resulta ser de manipulació i censura.
5. La utilització de mitjans públics per a la realització d'un acte propagandístic en benefici de la cimentera i els seus interessos.
6. La falta de respecte a la Comissió de Medi Ambient i als criteris manifestats en el sí d’aquesta.
7. L'engany als ciutadans de Sant Feliu per mostrar-los un debat on totes les parts estan d'acord, quelcom incongruent amb el significat de la paraula debat.
Per tot això, manifestem la nostra intenció d'abandonar la Comissió de Medi Ambient davant l’ultratge a aquesta que han suposat les DECISIONS AUTORITÀRIES, ANTIPARTICIPATIVES I ANTIDEMOCRÀTIQUES dictades PER PART D'AQUELLS QUE ESTAN OBLIGATS A SER UN REFERENT DE DIÀLEG, PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA.
Finalment, falta denunciar l’ESTAFA que suposen les JORNADES del proper dia 2 de desembre al Palau Falguera, el TÍTOL de les quals HAURIA D'HAVER ESTAT: JORNADES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT INSOSTENIBLE: LA INCINERACIÓ EN EL SECTOR DEL CIMENT.
Per tot plegat, la PAN estableix una convocatòria per al proper dia 2 de desembre, a les portes del Palau Falguera, a les 19h, com a mitjà de protesta davant tots aquests fets.
PROU MANIPULACIÓ, NO A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS A LA CIMENTERA CEMEX
CONTRA LA ‘CULTURA DEL NO’ QUE REPRESENTA EL NOSTRE AJUNTAMENT:
-SÍ A LA PARTICIPACIÓ
-SÍ AL DEBAT
-SÍ AL DIÀLEG
-SÍ A LA DEMOCRÀCIA
-SÍ A UN AIRE NET
PLATAFORMA AIRE NET
Sant Feliu de Llobregat, 28 de novembre de 2008