dimarts, 29 de juliol de 2008

dilluns, 21 de juliol de 2008

MEDI AMBIENT I SALUT


Les condicions ambientals tenen efectes sobre la salut humana
dimecres, 16 juliol 2008, 18:30 - 19:30


El CADS i el el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) presenten el quadern: Medi ambient i Salut. La presentació ha estat a càrrec de Ramon Arribas, director del CADS, i de Carme Valls-Llobet, presidenta del CAPS i consellera del CADS.

A continuació, Núria Sancho, doctora en dret i coautora del quadern, ha ofert una conferència sobre les principals novetats del Reglament europeu de registre, avaluació i autorització i les les seves implicacions a Catalunya i l'Estat.

Medi ambient i salut analitza a través d’un conjunt d’articles alguns dels temes d’actualitat en relació als efectes sobre la salut de les condicions ambientals a les que estan sotmeses les persones: la contaminació atmosfèrica, la qualitat de l’aigua, l’exposició a determinats agents químics en els llocs de treball, les radiacions, els residus, etc.

És sabut que el problema dels contaminants ambientals té una important dimensió local i alhora global, atès que els contaminants poden arribar a desplaçar-se grans distàncies. En la majoria dels casos, els efectes sobre la salut humana s’agreugen a les grans ciutats i àrees metropolitanes, d’una banda, amb elevada incidència de vectors contaminants (trànsit, indústries, calefaccions domèstiques, etc.) i de l’altra, amb major número de població exposada.

El CADS, essent sensible no només als impactes causats per l’home sobre el medi ambient i el clima, sinó també als efectes que deteminats contaminants ambientals poden tenir sobre la salut humana, ha col·laborat en l’edició i la traducció al castellà i l’anglès de les principals conclusions del Cicle de conferències sobre medi ambient i salut, organitzades el curs 2006-2007 pel CAPS conjuntament amb ADQUIRA, ASDSP, i les Plataformes de Salut i Medi Ambient de Ciutadans pel Canvi.

dimarts, 15 de juliol de 2008

dijous, 10 de juliol de 2008

CONTAMINACIÓ DEL AIRE A CATALUNYAMés de la meitat dels espanyols respiren aire contaminat. A Catalunya la xifra és del 64%. Al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre es superen valors de diversos contaminants.

Ecologistes en Acció ha presentat un informe que resumeix la situació de la qualitat de l’aire en l’Estat espanyol durant l’any 2007. La seva principal conclusió és que, com a mínim, el 53% dels espanyols respira aire contaminat. Això és una mica més que una estadística: suposa la mort prematura de més de 16.000 persones a l’any, segons el Ministeri de Medi ambient. No obstant això, les administracions regionals no estan adoptant les mesures necessàries per a solucionar aquesta greu situació, que sovint passen per una restricció al tràfic.

Ecologistes en Acció ha avaluat per tercer any consecutiu la situació de la qualitat de l’aire en l’Estat espanyol. Una vegada més les conclusions que es desprenen de l’informe són alarmants: més de la meitat dels espanyols respiren aire contaminat. Per a realitzar aquest estudi, s’han recopilat dades sobre la situació de l’aire en les diferents Comunitats Autònomes (CC AA) durant l’any 2007, analitzant les superacions dels valors límits que marca la legislació, però també les superacions dels valors límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per a això, s’han emprat les dades facilitades per les xarxes de mesurament de les distintes CC AA.

Convé destacar les greus mancances que presenten bona part de les dades disponibles: falta d’homogeneïtat, ús de descomptes no justificats. Pitjor encara, algunes Comunitats Autònomes no els han facilitat, el que fa que només s’hagi pogut avaluar la qualitat de l’aire que respiren 38,6 milions de persones, el 85% de la població espanyola. No obstant això, a pesar d’aquestes deficiències en la presa de les dades, la xifra resultant és que almenys un 53% de la població respira aire contaminat –és a dir, aire que supera els límits legals o els recomanats per la OMS–. Què succeiria, doncs, si les dades es realitzessin i tractessin correctament? Per això que en tot moment es parla de xifres mínimes, suposant que el percentatge real és bastant superior.

La segona conclusió rellevant que es desprèn de l’informe és la tendència continuista en aquest sever problema de salut pública. Efectivament, segons dades del Ministeri de Medi ambient, la contaminació de l’aire costa la vida de 16.000 persones a l’any en tot l’Estat, més de quatre vegades les produïdes en accidents de tràfic. El contaminant més problemàtic són les Partícules en Suspensió (PM10): un 48% de la població respira nivells molt alts d’aquest contaminant. Després caldria destacar el Diòxid de Nitrogen (NO2), que afecta al 21% dels ciutadans, especialment en les grans ciutats. I, finalment, l’Ozó (O3) que pren una major importància en les àrees rurals i periurbanes pròximes a les grans poblacions.

Catalunya és l’única Comunitat que en el seu informe fa referència a la població afectada per àrea, permetent així conèixer amb major precisió quanta població es veu afectada per les superacions dels valors límits. La població que respira aire contaminat és el 64%. La que respira aire contaminat per partícules és el 54%. Un 21% de la població catalana respira aire contaminat per NO2. Són les àrees de Barcelona i del Vallès -Baix Llobregat les quals donen superacions en els valors límits de NO2.

Una gran part de l’àrea central i nord de Catalunya es veu afectada per l’ozó troposfèric. Existeixen també superacions de Sulfur d’Hidrogen (SH2) i Clorur d’Hidrogen (ClH) en les àrees de Camp de Tarragona, Catalunya Central i Terres de l’Ebre.

Ecologistes en Acció elabora aquest informe amb la intenció de transmetre a l’opinió pública la magnitud d’un problema que empitjora la nostra qualitat de vida, que té fortes repercussions en la nostra salut i la causa principal de la qual és un model de transport i de mobilitat centrat prioritàriament en l’automòbil: es calcula que prop del 80% de la contaminació de les ciutats és deguda al cotxe.

L’única manera d’aconseguir reduccions en els nivells de contaminació passa per l’elaboració i posada en pràctica de plans de millora de la qualitat de l’aire, tal com exigeix la llei. No obstant això, en l’actualitat, la majoria de les ciutats i àrees metropolitanes espanyoles continuen sense un pla efectiu de reducció de la contaminació. Molts dels plans presentats fins a ara semblen més una simple justificació davant l’exigència legislativa i les demandes socials referent a això, i obvien quina és la seva veritable finalitat: aconseguir reduccions en els índexs de contaminació, el que sovint és sinònim de reduccions en el tràfic d’automòbils.

També és de destacar la influència de determinades instal•lacions industrials en algunes zones sobre la qualitat de l’aire, encara que la situació més generalitzada és la qual té al tràfic com principal agent contaminador.

Ecologistes en Acció denuncia la tremenda i escandalosa passivitat de la major part de les administracions davant aquest greu problema. A més, tal com estan les coses, serà molt difícil que l’Estat espanyol compleixi amb els objectius marcats per la legislació per a l’any 2010, de caràcter més restrictiu que els actuals. Mentrestant, la població seguirà sofrint en la seva salut la manca de voluntat política.

divendres, 4 de juliol de 2008

FUITA TOXICA A TARRAGONA


Encara que l'empresa química Ercros, que en nega la toxicitat, ha interromput l'activitat de la planta d'àcid nídric que té a Tarragona per una baixada de tensió en el subministrament elèctric que ha provocat una emissió de vapors ataronjats —segons han explicat els veïns dels barris de Bonavista, Camp Clar i la Canonja—, el grup ecologista Mediterrània-Centre d'Iniciatives Ecològiques creu que amb tota probabilitat les emissions provenen de compostos nitrogenats i que, per tant, són perjudicials per a persones amb problemes respiratoris, una situació que ha qualificat de "greu".


L'aturada de l'activitat a la planta d'Ercros de la petroquímica de Tarragona s'ha produït cap a dos quarts de dues del migdia, quan hi ha hagut una caiguda de la tensió en el subministrament elèctric de la planta. Aquest fet ha provocat una columna de fum de color ataronjat que ha posat en alerta els veïns dels barris de Tarragona més propers a la petroquímica.

A través d'un comunicat, l'empresa ha informat que ha activat el protocol per controlar i minimitzar l'impacte visual de l'emissió de gasos i que ha alertat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) sense que hagi estat necessari activar el Pla d'Autoprotecció de l'empresa.

Ercros ha assegurat que la incidència no ha ocasionat danys personals, ni materials i que tampoc hi ha hagut risc per a la població ni per al mediambient.

L'entitat ecologista Mediterrània-Centre d'Iniciatives Ecològiques, però, no pensa el mateix. Creu que les emissions són de compostos nitrogenats, un fet que ha qualificat de "greu", perquè són perjudicials per a col·lectius de risc com ara les persones amb problemes respiratoris.
Font : www.ecodiari.cat

dimarts, 1 de juliol de 2008