dilluns, 21 de juliol de 2008

MEDI AMBIENT I SALUT


Les condicions ambientals tenen efectes sobre la salut humana
dimecres, 16 juliol 2008, 18:30 - 19:30


El CADS i el el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) presenten el quadern: Medi ambient i Salut. La presentació ha estat a càrrec de Ramon Arribas, director del CADS, i de Carme Valls-Llobet, presidenta del CAPS i consellera del CADS.

A continuació, Núria Sancho, doctora en dret i coautora del quadern, ha ofert una conferència sobre les principals novetats del Reglament europeu de registre, avaluació i autorització i les les seves implicacions a Catalunya i l'Estat.

Medi ambient i salut analitza a través d’un conjunt d’articles alguns dels temes d’actualitat en relació als efectes sobre la salut de les condicions ambientals a les que estan sotmeses les persones: la contaminació atmosfèrica, la qualitat de l’aigua, l’exposició a determinats agents químics en els llocs de treball, les radiacions, els residus, etc.

És sabut que el problema dels contaminants ambientals té una important dimensió local i alhora global, atès que els contaminants poden arribar a desplaçar-se grans distàncies. En la majoria dels casos, els efectes sobre la salut humana s’agreugen a les grans ciutats i àrees metropolitanes, d’una banda, amb elevada incidència de vectors contaminants (trànsit, indústries, calefaccions domèstiques, etc.) i de l’altra, amb major número de població exposada.

El CADS, essent sensible no només als impactes causats per l’home sobre el medi ambient i el clima, sinó també als efectes que deteminats contaminants ambientals poden tenir sobre la salut humana, ha col·laborat en l’edició i la traducció al castellà i l’anglès de les principals conclusions del Cicle de conferències sobre medi ambient i salut, organitzades el curs 2006-2007 pel CAPS conjuntament amb ADQUIRA, ASDSP, i les Plataformes de Salut i Medi Ambient de Ciutadans pel Canvi.