divendres, 30 de gener de 2009

QUALITAT DE L´AIRE: ACCIÓ LEGAL DE LA UE CONTRA L´ESTAT ESPANYOL


La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció contra deu Estats membres, entre ells Espanya, per no complir les normes comunitàries de qualitat de l'aire. Concretament, es tracta de les normes que regulen els nivells de les partícules en suspensió perilloses. Aquestes partícules, que són emeses sobretot per la indústria, el trànsit i les calefaccions domèstiques, poden causar asma, problemes cardiovasculars, càncer de pulmó i morts prematures.
El comissari europeu de Medi Ambient, Stavros Dimas, ha explicat que «el compliment de les normes ha de ser la nostra prioritat més absoluta, donat que té repercussions greus sobre la salut.» La nova Directiva europea sobre la qualitat de l'aire permet prorrogar la data límit per al seu compliment integral si es donen certes condicions, però «això no pot portar a un retard de les mesures oportunes per reduir les emissions», ha declarat el comissari. En aquest sentit, DImas ha defensat que «és essencial que, en aquells casos en què no es prorrogui el termini, les normes es compleixin íntegrament. Per això, la Comissió complementarà la flexibilitat permesa als Estats membres amb el rigor de les accions executòries que calguin.»Després d'haver demanat informació corresponent als Estats membres, la Comissió ha transmès una primera carta de requeriment a deu Estats membres que segueixen sense complir les normes de partícules en suspensió perilloses, en vigor des de l'1 de gener de 2005: Alemanya, Xipre, Eslovènia, Espanya, Estònia, Itàlia, Polònia, Portugal, el Regne Unit i Suècia. Quatre d'aquests països ‑ Alemanya, Espanya, Itàlia i Polònia ‑ no han demanat la pròrroga del termini per a totes les zones de qualitat de l'aire on se superen els dits valors màxims de partícules.

dimarts, 27 de gener de 2009

COL.LABORA AMB AIRE NET


Aquest es un any decisiu per a la gent de Sant Feliu de Llobregat.

Des de AIRE NET estem treballant per mantenir la nostre lluita en contra de la incineració de residus a la cimentera de la Sansón.

Necessitem la vostre ajuda !!!

Adquiriu les nostres samarretes , xapes o pancartes !

Participeu amb nosaltres! Ens reunim una vegada al mes.
Possat en contacte: josepcoam@gmail.com

Feu una aportació !
Caixa Sabadell 2059-0672-05-8000111704

divendres, 23 de gener de 2009

CEMEX VILANOVA TANCA !Divendres 23 Gener 2009 - VILANOVA

CEMEX deixarà de produir ciment a Vilanova i es convertirà en un centre de distribució. 50 treballadors podrien perdre la feina

L'empresa CEMEX deixarà de produir ciment a Vilanova i la Geltrú i es convertirà en un centre de distribució, segons han confirmat fonts de la mateixa companyia. Això suposarà que una cinquantena de treballadors de la planta podrien perdre la seva feina. La producció de ciment blanc es concentrarà a Bunyol (País Valencià), on Cemex disposa d'una moderna factoria i un dels forns més moderns d'Europa.

La notícia es produeix quan la fàbrica de Vilanova es trobava en ple procés de reforma, que havia d'acabar aquest mes d'abril, per tal de complir les exigències de l'autorització ambiental de la Generalitat. Com es recordarà, els veïns del Tacó pateixen des de fa dècades les emissions de pols de la zona, en bona part provinents de la factoria de Cemex. L'empresa estava a punt d'acabar les quantioses inversions exigides per limitar al mínim les emissions. Tant des de l'Associació de Veïns del Tacó com des de col·lectius ecologistes es reclamava la reducció de les emissions o bé el tancament de la planta. Finalment, sembla que serà la situació econòmica i no els problemes mediambientals els que determinaran el cessament de l'activitat, que a totes llums sembla tenir un caire definitiu.

diumenge, 18 de gener de 2009

MES VAL PREVENIR QUE CURAR

"El diagnòstic mèdic més precís
és el que emana de l'autòpsia, però segurament
l'interessat hauria preferit un diagnòstic
a mitges i una teràpia a temps. "
Ramón Folch.


Els efectes sobre la salut i el medi ambient de molts dels nous contaminants ambientals van sent coneguts molt recentment i lamentablement en ocasions només després d'accidents o catàstrofes.
Així la nostra societat ha anat prenent lentament consciència dels riscs derivats de la contaminació ambiental per dioxines especialment després de la "crisi dels pollastres belgues" i l'afectació de la cadena alimentària a partir de la contaminació dels pinsos per aquestes substàncies organoclorades a començaments de 1999.

Institucions internacionals com l'ONU es plantegen ja a partir del Conveni d'Estocolm firmat el Maig de 2001 la "minimització contínua de les dioxines entre altres organoclorades i quan sigui viable la seva eliminació final" a causa de la seva alta perillositat derivada del seu caràcter bioacumulatiu, altament persistent i la seva capacitat ja demostrada d'afavorir el desenvolupament de processos cancerosos en humans a més de la seva capacitat per afectar al sistema immunitari que ens defensa de les infeccions i de molts tipus de càncer i d'afectar l'equilibri hormonal en actuar com a disruptors endocrins.
Les dioxines ja van ser "famoses" molt anteriorment, el 1976, quan va succeir l'accident de Seveso, a Itàlia, que va obligar a desallotjar cents de persones de la zona afectada, igual com va succeir en Times Beach, Missouri. Van ser conegudes també pels efectes que encara es manifesten, diverses generacions després, en els vietnamites que van sofrir el bombardeig amb l'anomenat "agent taronja" un herbicida organoclorad contaminat amb dioxines i en els propis soldats nord-americans que el van utilitzar.
La presència de dioxines enmig ha augmentat extraordinàriament a partir de la revolució industrial. No es produeixen voluntàriament, no tenen cap utilitat industrial ni comercial però sempre que es doni una combustió de matèria orgànica en presència de clor es generen dioxines. La seva producció augmenta en presència d'alguns metalls com a coure i zenc que actuen com catalitzadors en el procés de formació d'aquestes substàncies.
A Espanya i a Europa Occidental la principal font de dioxines són la incineració de residus i la indústria de reciclatge de metalls.
A l'esmentat Conveni d'Estocolm les cimenteres que incineren residus es van incloure entre les quatre fonts més importants d'emissió de dioxines.
La incineració en una cimentera de residus com a olis usats vegetals i minerals, fuel blending, residus de fragmentació de vehicles, llots de depuradora i pneumàtics, produirà inevitablement emissió de dioxines i metalls pesants.
Les dioxines que es formen en la incineració sembla que efectivament poden descompondre's si se superen els 850º C de temperatura en el procés de combustió, amb un temps de residència dels gasos de dos segons a l'esmentada temperatura i mantenint turbulència durant la combustió, però tot indica que tornen a formar-se per recombinació dels elements procedents de la combustió en descendir la temperatura a 250 a 400è C en les fases d'emissió, tant a la pròpia xemeneia com al plomall dels gasos emesos. Això ha estat comprovat en mesurar no solament les emissions després de la combustió sinó també les immissions de dioxines a les zones pròximes a les incineradores.
Les dioxines, no es dissolen en l'aigua però sí que tenen afinitat pels greixos en els quals romanen durant molts anys ja que són molt lentament degradables. La seva vida mitjana, el temps que tarden a reduir la seva concentració en un 50% a l'organisme humà, són de sis a deu anys. En els terres poden persistir durant diverses dècades i es difonen àmpliament.
El seu major perill per a la salut, al marge de l'exposició aguda accidental, deriva de la seva capacitat per incorporar-se a la cadena alimentària. En acumular-se en els greixos animals, encara trobant-se en petitíssimes proporcions inicialment, van assolint concentracions progressivament majors a mesura que s'avança a la cadena alimentària, al final de la qual ens trobem els éssers humans.
A la cadena alimentària aquàtica per exemple s'ha conegut recentment que en peixos com el salmó les dioxines assoleixen concentracions diversos milions de vegades superiors a les inicialment existents en el medi aquàtic.
A la cadena alimentària terrestre s'ha pogut comprovar l'alt poder d'acumulació als aliments grassos en les rodalies d'incineradores de residus sòlids urbans de diversos llocs d'Europa, en1989 a Rinjmond, Rotterdam, i més recentment, el 1998, en les proximitats de les incineradores de Lilla, al nord de París. En ambdós casos es va poder observar que la llet de les vaques que pasturaven a la zona contenia concentracions molt superiors a les considerades llavors admissibles i es va haver de procedir a prohibir la comercialització de la llet i derivats lactis, formatges, etc. durant diversos anys.
La via alimentària és actualment la principal forma d'incorporar dioxines al nostre organisme. El 95% de les dioxines penetren d'aquesta forma, especialment al costat d'aliments rics en greixos com els lactis, el peix i la carn.
Encara que ja es coneixia que les dioxines produïen càncer en animals d'experimentació, fins a mitjan els 90 no es va reconèixer la seva capacitat per produir càncer en l'ésser humà. Al seu informe de Setembre de 1994 l'USEPA (Agència per a la Protecció del Medi Ambient dels Estats Units) va reconèixer que les dioxines produeixen càncer en humans, que a dosis inferiors a les associades amb càncer ocasionen alteracions en els sistemes immunitari, reproductor i endocrí, que els fetus i embrions de peixos, aus, mamífers i éssers humans són molt sensibles als seus efectes tòxics i que no existeix un nivell segur d'exposició a les dioxines.
El coneixement dels riscs que les dioxines suposen per a la salut és com pot veure's encara molt recent i preocupen especialment els efectes en el desenvolupament neuroconductual i immunitari dels nens deguts a la seva exposició en la vida intrauterina, ja que s'ha pogut comprovar la seva capacitat per travessar les barrera placentària i arribar al fetus durant la gestació. També poden arribar en concentracions importants al nounat amb la llet materna durant la lactància.
A mesura que s'ha anat avançant en el seu coneixement se n'ha anat reduint la "Ingesta Diària Tolerable"(IDT). Així el 1990 l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS) va fixar una IDT de 10 picograms-TEQ per quilo de pes al dia (un picogram és una bilionèsima de gram:0´000000000001 gram). L'IDT és la "Dosi màxima que es pot considerar no perjudicial per a la salut humana en exposicions prolongades". Vuit anys després, el 1998, la pròpia OMS va recomanar que no se sobrepassés la ingesta d'1 a 4 picograms -TEQ/Kg/dia. Als Estats Units en canvi l'USEPA va fixar la Ingesta Diària Tolerable en 0 ´ 006 pg-TEQ/Kg/dia, una dosi 160 vegades menor que l'IDT recomanada per l'OMS i 1660 vegades menor que la fixada vuit anys abans.
En determinades exposicions a contaminants mediambientals resulta summament dificultós arribar a establir una relació causal entre l'aparició d'un efecte en salut i l'exposició prèvia a determinat contaminant. Els efectes poden produir-se molt diferits en el temps, molts anys després, especialment quan es tracta d'exposicions a petites concentracions acumulatives com és el cas que ens ocupa. Es dóna a més una exposició a múltiples contaminants i a les seves interaccions i determinades malalties són d'etiologia múltiple.
Però és en aquestes situacions especialment complexa quan sembla més oportú adoptar l'anomenat "Principi de Precaució" .Tal com van concloure el 1998 els experts nord-americans signants de la Declaració de Wingspread: "quan una activitat amenaci amb danys per a la salut humana o el medi ambient han de prendre's mesures preventives encara que no hagi estat científicament determinada en la seva totalitat la possible relació de causa-efecte".
El Principi de Precaució ve a dir que és millor prevenir que curar, actuar anticipant-se als problemes fins i tot en absència d'una prova concloent del mal.
Mario Fernández López de Ahumada
Metge, Màster en Atenció Sanitària al Medi Ambient per l'UPNA
Associació per a la Defensa de la Salut Pública


Nota:
El present escrit està avalat amb la firma de noranta-cinc professionals de la Sanitat, pertanyents a tots els àmbits de la mateixa, des de la Medicina de Família i Ambulatòria a la MedicinaMedecina Hospitalària i professorat de la Facultat de Medicina de Cantabria
Font: ALERTA - El Diario de Cantabria.Com

dilluns, 12 de gener de 2009

RAONS DE SALUT AMBIENTAL I INFANTIL


RAONS DE SALUT AMBIENTAL I INFANTIL
Que el procediment d'incineració de Residus és un procediment potencialment perillós en si mateix, no ho estem dient només nosaltres, els ciutadans/es de Sant Feliu, ho diuen la comunitat internacional, l'ONU i la comunitat científica i mèdica nacional i internacional. I la seva perillositat es deu que és font de formació de contaminants sumament perillosos especialment pel seu caràcter persistent, bioacumulatiu i tòxic: els dits contaminants persistents orgànics (COPs), altres contaminants organoclorats i metalls pesants. Els seus efectes sobre la salut són clars: càncer infantil, desordres hormonals i immunològics; afecten el desenvolupament intel·lectual i el sistema reproductius; produeix malformacions en els fetus;… Aixi ho reconeix l'instrument que ha hagut de crear expressament la comunitat internacional, el Conveni d'Estocolm, que afirma que "La incineració de residus, incloses les coincineradores de residus municipals, perillosos o mèdics o de fang cloacal", com "els residus perillosos procedents de la combustió en forns de ciment" són dues de les primeres fonts de formació i alliberament de Contaminants Orgànics Persistents (COPs) no intencionals; també afegeix "la destrucció de carcasses animals" i "les instal·lacions de combustió de biomassa". El risc -i així ho remarca especialment el Conveni- és major en els nens i dones; i així ho diu clarament: "conscients dels problemes de salut resultants de l'exposició local als contaminants orgànics persistents, en especial els efectes en les dones i, a través d'elles, en les futures generacions".

Que la decisió d'implantar l'esmentada activitat en el terme municipal de Sant Feliu, que es troba al seu torn en una zona d'alta contaminació atmosfèrica que ha tingut que ser declarada com Zona de Protecció Especial Atmosfèrica, no en farà més que tenir efectes additius quantitativament i qualitativament i per tant incrementarà els riscs i impactes potencials en la salut pública, sigui a conseqüència del normal o anormal funcionament de la planta coincineradora; i més quan el pla d'acció formulat pel Govern de la Generalitat ni tan sols s'ha posat en marxa i per tant no s'han assolit disminucions significatives d'altres contaminants atmosfèrics. Agreujant aquest risc, per les altres coses, a causa de l'excessiva proximitat de la instal·lació coincineradora a pocs centenars de metres de diversos barris de Sant Feliu.

Que el risc es pretén a més que sigui assumit per temps indefinit, la qual cosa incrementarà lògicament els riscs potencials a l'exposició de contaminants per les seves propietats bioacumulativas i persistents; especialment de major impacte en la població més jove. La voluntat per part de Cemex és clara: implantar la incineració de residus a Sant Feliu per un temps indefinit. Això, ho confirma les importants inversions tecnològiques realitzades en la planta de la Sanson per adequar-se a la nova activitat, inversions que lògicament pretendrà amortitzar al llarg del temps. Ho confirmen el mateix Acord per a la Valoració Energètica en la Indústria Espanyola del Ciments firmat per la patronal del ciment i els sindicats per als pròxims anys, pels quals hi ha una voluntat estratègica en la coincineració de residus. Ho confirma la mateixa aspiració per part de CEMEX d'entrar i consolidar-se al pròxim Mercat d'Emissions de CO2, pensat per a llarg temps, sent rellevant per a això el subministrament estable de residus per entrar i mantenir-se en ell. La Incineració de Residus a Sant Feliu, doncs, no pot veure's com a temporal. Veure-ho així és caure irresponsablement en la ingenuïtat política.

Que malgrat la perillositat intrínseca del procediment d'incineració de residus; de la seva ubicació en una zona d'alta contaminació atmosfèrica i molt pròxima al nucli urbà de Sant Feliu; i de la pretensió que l'esmentada activitat ho sigui per temps indefinit; fan de l'actual absència d'instruments i accions científiques i sanitàries prèvies i previstes a nivell local pel mateix PNA del Conveni d'Estocolm i altres programes europeus de protecció de la infantesa, com la Iniciativa Scale, i els formulats per la mateixa OMS, que la decisió compartida de Cemex i les autoritats ambientals i locals incrementi més els riscs derivats de l'activitat incineradora, podent fregar fins a certa temeritat. Sense que, d'altra banda, CEMEX i les autoritats locals i ambientals hagin aportat proves concloents de la innocuïtat per a la salut de la Incineració de Residus a Sant Feliu.

El sentit comú i la legalitat internacional exigeixen actuar amb Precaució; i per tant l'ajuntament ha de ser part activa i fer ús de les competències i atribucions que pugui tenir atribuïdes en matèria de Salut Pública i Medi Ambiental per defensar únicament els interessos legítims dels seus ciutadans/es. Del que es tracta és de Prevenir i d'actuar amb Precaució; no inhibir-se i eludir les responsabilitats.
Aquesta es una part de la moratoria presentada el dia 26 de febrer del any 2008.

divendres, 9 de gener de 2009

NOVA AGRESSIÓ A COLLSEROLA


L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està promovent una modificació de planejament urbanístic a gran escala dins i a l'entorn del parc de Collserola. El projecte abasta de Molins de Rei als límits del Mas Lluí santjustenc. Hi ha una notable pèrdua de sòl forestal (262.000m2 , clau 27), en favor de sòl industrial, nou viari d'accés a la cimentera, més equipaments, habitatges i jardins.Alnus - Ecologistes de Catalunya va presentar al·legacions a l'avant projecte l'any 2006En definitiva, un altre despropòsit a Collserola aprovat recentment, abans de la declaració del Parc Natural que no arriba mai i que servirà de poc...la modificació de PGM afecta un total de 1.825.855m2.Actualment el projecte està disponible en informació pública. El termini per a presentar al·legacions finalitza el 26 de febrer.

dimecres, 7 de gener de 2009

BARCELONA AIRE BRUT !La UE sancionara a l´ajuntament de Barcelona si no millora els seus nivells de contaminació !!!

divendres, 2 de gener de 2009

COMENCEM L´ANY DE LA INCINERACIÓ

Si res no canvia el proper mes de desembre la cimentera Sanson (CEMEX) començarà a incinerar residus.
En les properes setmanes anirem explicant amb detall aspectes diversos sobre les conseqüències que pot tindre aquest sistema d´eliminació de residus sobre la salut.
Esperem els vostres comentaris i preguntes.