divendres, 9 de gener de 2009

NOVA AGRESSIÓ A COLLSEROLA


L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està promovent una modificació de planejament urbanístic a gran escala dins i a l'entorn del parc de Collserola. El projecte abasta de Molins de Rei als límits del Mas Lluí santjustenc. Hi ha una notable pèrdua de sòl forestal (262.000m2 , clau 27), en favor de sòl industrial, nou viari d'accés a la cimentera, més equipaments, habitatges i jardins.Alnus - Ecologistes de Catalunya va presentar al·legacions a l'avant projecte l'any 2006En definitiva, un altre despropòsit a Collserola aprovat recentment, abans de la declaració del Parc Natural que no arriba mai i que servirà de poc...la modificació de PGM afecta un total de 1.825.855m2.Actualment el projecte està disponible en informació pública. El termini per a presentar al·legacions finalitza el 26 de febrer.