dijous, 1 de desembre de 2011

El Penedès es mobilitza contra la incineració de residus que ja fa UnilandEl 26 de maig de 2011 es va constituir a l'Escorxador de Vilafranca el moviment antiincineració,( Moviment Contra la Incineració a Uniland ) amb la participació de una cinquantena de persones representants d'entitats ecologistes del Penedès : Bosc Verd de Vilafranca, ADEMA i AMI de ST Sadurní, No Fem el CIM del Baix Penedès, GEVEN del Vendrell, GEL de Llorenç del Penedès, l'Associació Daltabaix dels Monjos, la Plataforma dels Monjos, CEPA, Aire Net de Moncada, Aire Net de St.Feliu del Llobregat, dels grups politics: CUP, ERC,ICV i persones a títol individual.Segons la Plataforma: " La incineració de residus urbans i llots de depuradora a les instal·lacions de la cimentera Uniland de Sta. Margarida i els Monjos suposa un greu perill per a la salut de la població i per al medi ambient, així com un malbaratament de recursos pel fet de no reciclar-los. Els residus urbans i els llots de depuradores són una complexa barreja de molts materials. Aquestes substàncies no són completament destruïdes durant el procés d’incineració, originant-se’n d’altres encara més tòxiques que els mateixos residus utilitzats. La mateixa administració admet que la incineració de residus produeix l’emissió de contaminants perillosos com dioxines,
furans i metalls pesants2. Molts d’aquests contaminants es consideren cancerígens o poden produir alteracions en el sistema immunològic, reproductiu, pulmonar, nerviós i digestiu, així com molts altres efectes. La majoria són bioacumulatius i, per tant, una vegada dispersos en el
medi ambient, tendeixen a concentrar-se en els teixits dels organismes vius, de manera ascendent en l’escala evolutiva: vegetals, animals i éssers humans "

dijous, 6 d’octubre de 2011

dijous, 19 de maig de 2011

MANIFEST D´ENTITATS

MANIFEST
Aquest manifest neix amb la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania i als polítics quines són les exigències que com a santfeliuencs i santfeliuenques creiem necessàries per iniciar un nou període legislatiu.
El conjunt d’entitats sotasignats no demanem el vot per a cap candidatura concreta, ja que formem part del teixit social del municipi i, per tant, restem al marge de cap vinculació política.
No obstant, creiem que és necessari un nou full de ruta en la gestió del govern municipal, independentment del color que governi, basat en l’ètica, la transparència, la participació i la informació ciutadana.
Els darrers anys, les polítiques dutes a terme a Sant Feliu han originat un seguit d’esdeveniments amb gran transcendència pública. Diverses entitats s’han declarat obertament en contra de la gestió social, mediambiental i econòmica que s’ha imposat des del consistori.
L’equip de govern no ha sabut gestionar temes que afecten en gran mesura la ciutat i que generen malestar a la ciutadania.
En l’àmbit mediambiental i urbanístic, han impulsat un pla especulatiu basat en els interessos d’un conegut promotor privat condemnat per corrupció.
Tot i les 1.500 al·legacions presentades en contra del pla de modificació del PGM, la denúncia a la Unió Europea per l’afectació de zones protegides que estan sota la seva competència i les mancances dels informes que reclamava el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, l’Ajuntament el va aprovar provisionalment al ple del 23 de febrer del passat any, i, quan passin les properes eleccions municipals, l’actual govern municipal, si repeteix en la direcció de la ciutat, té la intenció de tornar a presentar el projecte a la Generalitat per obtenir-ne l’aprovació definitiva.
Cal, doncs, evitar que el nou govern impulsi el projecte novament després d’haver estat retornat pel Departament Territorial i d’Urbanisme. Aquest fet significaria la requalificació il·legal de zones verdes i l’afectació de la integritat del parc natural de Collserola.
Sense deixar encara l’àmbit mediambiental, la plataforma AireNet va aconseguir reunir 4.000 signatures i més de 350 al·legacions per aturar la incineració de residus a la Sanson. Malgrat això, l’actual govern municipal va mirar cap a un altre costat i no va tenir en compte allò que la ciutadania demanava.
Pel que fa a l’àmbit urbanístic, s’ha promogut un pla de soterrament de les vies que significarà la construcció de torres de 14 plantes a la ciutat, fet que suposarà la desaparició de l’edifici de l’estació de tren, un dels més antics de l’Estat. A més a més, innecessàriament, es vol que una part del cost del soterrament l’assumeixi Sant Feliu, essent una operació urbanística desproporcionada.
Quant als serveis públics, cal dir que la recollida de residus, la neteja viària i la jardineria han estat completament deficitaris. En els darrers anys, els costos en despesa pública s’han incrementat de manera notòria i la qualitat dels serveis ha disminuït.
D’altra banda, des del govern municipal s’ha impulsat una nova ordenança de civisme, aprovada sense tenir en compte l’opinió pública. Aquesta afecta directament la llibertat d’expressió i pretén fer invisibles els moviments socials de la ciutat.
A més a més, l’alcalde va vetar la moció presentada per la Plataforma Sant Feliu Decideix, aprovada al ple del 25 de maig de l’any passat. La moció va ser aprovada per 11 vots a favor i 10 en contra; malgrat això, l’alcalde va manifestar l’oposició a la consulta sobiranista i no va facilitar cap espai ni infraestructura, duent a terme així un acte plenament dictatorial, impedint allò que democràticament s’havia decidit.
El govern municipal va qualificar de «molt interessant» el trasllat de l’escola d’adults als afores de la ciutat. Aquest fet suposa un problema d’accessibilitat per a les persones grans que acudeixen al centre. La decisió de trasllat va ser presa a l’esquena de les persones afectades i el paper de l’administració va quedar lluny de vetllar perquè les persones puguin exercir el dret a l’educació.
Per tant, el govern municipal ha creat un dèficit de participació ciutadana i ha deixat de banda els interessos dels ciutadans i ciutadanes per només tenir en consideració els seus.
Així doncs, exigim:
Transparència i claredat en la informació ciutadana. El butlletí municipal ha de convocar amb antelació suficient les convocatòries de comissions de seguiment i els terminis per presentar al·legacions a determinats projectes.
La creació de mecanismes de participació que permetin tenir en compte les queixes i posicionaments de les entitats locals que s'oposen a alguns dels projectes que planteja l'administració. El perjudicis temporals d'endarreriment dels projectes que aquest fet pugui provocar entenem que aniran en benefici d'una millora substancial dels projectes mateixos i d’una millora també de la participació ciutadana, pel fet que els seus criteris seran escoltats.
El plantejament de ciutat, dins el qual les requalificacions urbanístiques juguen un paper important, s'ha de consensuar amb la ciutadania. Cal generar un debat públic sobre el Sant Feliu que volem l'any 2015, en què es tingui en compte la possibilitat de referendar les decisions preses entre tots els ciutadans i ciutadanes empadronats més grans de 16 anys.

dimecres, 18 de maig de 2011

Aire Net per Sant Feliu de Llobregat 2.2

Aire Net per Sant Feliu de Llobregat

RECORDEU AQUESTES IMATGES ?
DONCS HI HAN ALGUNES PERSONES QUE ENS VOLEN FER DESAPAREIXER DE LA HISTORIA DE LES REIVINDICACIONS CIUTADANES DELS DARRERS ULTIMS ANYS.
CONTINUAREM DEFENSANT LA QUALITAT DEL AIRE DELS CIUTADANS I CIUTADANES DE SANT FELIU.

dijous, 13 de gener de 2011

CONTAMINACIÓ PER NÍQUEL

Durant el ple extraordinari d’investidura de l’alcaldessa Lourdes Borrell, Carles Soriano (ERC) va denunciar que en els darrers anys “s’han viscut episodis de contaminació per níquel a la ciutat que han estat ocultats pel govern de la ciutat”. A més, el polític republicà també ha criticat, en declaracions fetes a fetasantfeliu.cat, la “passivitat de l’equip de govern davant aquests episodis de níquel”.
El regidor de Medi Ambient de Sant Feliu, Joan Grisó, en declaracions fetes a fetasantfeliu.cat, ha indicat que “aquest tema és competència de la Generalitat” i que “la Generalitat ha requerit a les empreses la reducció de les emissions”. Grisó ha reconegut que al llarg de l’any 2008 “es va superar durant molts dies el límit d’emissions” i ha volgut deixar clar que “la cimentera no està relacionada amb aquest tema”. El regidor també ha indicat que durant l’any 2009 “es van reduir les emissions, tot i que en casos puntuals, durant certs dies, l’activitat va fer que se superessin les emissions”. Pel que fa a l’any 2010, Joan Grisó diu que l’Ajuntament “està esperant l’informe”.
Un nou filtre
El regidor de Medi Ambient ha manifestat que durant l’any 2009 es va instal·lar un nou filtre de PM10 a l’escola Martí Dot i que es va recuperar l’estació de mesures que estava col·locada a l’edifici de la policia, la qual s’havia trencat durant les ventades de l’any 2008.
Davant la pregunta de què si les emissions de níquel són perilloses per la salut de les persones, Joan Grisó ha dit que “no”.L’informe de Medi Ambient de l’any 2008 no identifica les empreses que són responsables de les emissions de níquel. Les fonts consultades per fetasantfeliu.cat tampoc ens han esclarit aquesta qüestió

+ info :
http://www.fetasantfeliu.cat/noticia/3437/dos-focus-demissio-de-niquel-a-sant-feliu#comentaris
http://perso.wanadoo.es/fronton/Informe%20megtes%20de%20la%20Fe.htm