dimecres, 24 de desembre del 2008

EL NEGOCI DE LA INCINERACIÓ

Que vol la cimentera CEMEX?
Estalviar combustible substituint-lo per residus.
I també CEMEX a tot el mon estan fent una reducció de
llocs de treball.
Perqué?
Tot es per
el seu benefici , i possa en perill la nostra salut, la de les generacions futures i la dels treballadors de la Sanson.

RECORDEU AQUEST VIDEO ?


divendres, 19 de desembre del 2008

BON NADAL i UN MILLOR AIRE NET 2009

La vaig possar a l´estiu pero crec que per acabar l´any es bo recordar aquest video:


dimecres, 17 de desembre del 2008

QUEDA 1 ANY !!!!!!!


L ´any vinent per aquestes dates la cimentera CEMEX tindra via lliure per a començar a incinerar RESIDUS !!!!!


I TU NO HI PENSAS FER RES ?


Vols col.laborar amb la PLATAFORMA AIRE NET?

Ho pots fer de moltes maneres !!

Escriu un correu a : josepcoam@gmail.com

UN ALTRE SANT FELIU ES POSSIBLE !!

dilluns, 15 de desembre del 2008

QUALITAT DE L´AIRE: LA SALUT NO ADMET AJORNAMENTS


Nou països europeus, entre ells Espanya, han demanat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 de l'obligació de complir amb els limitis que es van establir el 2005. Aquest ajornament és intolerable segons el parer d'Ecologistes en Acció, ja que suposa que moltes persones emmalaltiran o moriran de forma prematura mentre no s'adoptin límits més estrictes a la contaminació de l'aire. Per això, l'organització ecologista exigeix que s'apliquin els límits que proposa l'OMS.

L'article 22 de la Directiva 2008/50/CE, sobre la Qualitat de l'Aire Ambient i una Atmosfera més Neta a Europa, "nova Directiva" denominada, dóna als Estats membres la possibilitat d'establir una pròrroga dels terminis de compliment i exempció de l'obligació d'aplicar certs valors límit. Nou països europeus, entre ells Espanya, han comunicat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 referent a les partícules menors de 10 micres (PM10) malgrat que els límits que ara pretenen ajornar ja eren obligatoris des de l'1 de gener de 2005.

És a dir, en lloc d'exigir a les administracions públiques que "facin els seus deures" per protegir la salut de la població, s'apliquen uns marges de tolerància que des del punt de vista d'Ecologistes en Acció són inadmissibles.

Aquesta modificació en la "nova Directiva" no és l'única que redueix les exigències d'adoptar mesurades per reduir els nivells de contaminació. A més, en aquesta mateixa norma desapareix la segona fase de reducció per a les PM10 que es contemplavapreveia en la normativa anterior. Aquesta segona fase reduïa el límit de la mitjanamitja anual de 40 µg/m3 a 20 g/m3, i el nombre de superacions de 50 µg/m3 de 35 dies a 7 dies com a màxim. És important assenyalar que aquests valors límit es van fixar sobre la base d'evidències científiques, de manera que proporcionessin una adequada protecció per a la salut humana i el medi ambient. De fet, són els proposats per l'Organització Mundial de la Salut.

Si s'aplica la pròrroga fins a 2011, s'introduiria un 20% de tolerància, igual que el marge aplicat entre 2000 i 2005, pel que el nou límit per a les PM10 en lloc de reduir-se de 40 a 20 µg/m3 -tal com establia la 2a fase de l'anterior directiva- passaria a ser de 48 µg/m3. És a dir, no solament no es reduiria el límit actualment en vigor, sinó que fins i tot s'augmentaria.

Segons l'OMS per cada increment de 10 µg/m3 en els nivells de PM10 es produeix un augment del 4% en la mortalitat a llarg termini. D'altra banda, l'últim informe sobre la contaminació atmosfèrica en l'Estat espanyol realitzat per Ecologistes en Acció, conclou que més de la meitat de la població respira un aire amb nivells de partícules que superen àmpliament els límits actualment permesos. I les dades oficials determinen que a Espanya moren més de 16.000 persones de forma prematura cada any a causa de la contaminació de l'aire, sent les partícules el contaminant més perniciós.

Per a Ecologistes en Acció, amb aquestes dades sembla clar que els valors proposats en aquesta "nova Directiva" són totalment inacceptables des del punt de vista de la protecció de la salut. El que resulta urgent no és fer més laxos els límits de contaminació legals, sinó posar en pràctica les mesures sobre mobilitat, gestió urbana i producció industrial que resultin necessàries per aconseguir una reducció significativa de la contaminació, i amb ella de la morbiditat i mortalitat que sofreix la població.

dijous, 4 de desembre del 2008

+ FOTOS DE LA CONCENTRACIÓMANIPULACIÓ O PARTICIPACIÓ


Aquest dimarts 2 de desembre, s’han aplegat unes 150 persones a la Jornada titulada: “La valorització al sector del ciment” al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Una gran part dels assistents han estat treballadors de la cimentera d’aquesta població.
Aquesta Jornada va ser organitzada per l’Ajuntament de la localitat, juntament amb la Generalitat de Catalunya, amb la participació de diversos representants de l’Administració i la cimentera Cemex de Sant Feliu.
La Plataforma Aire Net va ser exclosa de la participació en la Jornada. Si bé l’Ajuntament li va proposar de portar un ponent – l’únic que es posicionaria en contra de la incineració i que, per tant, generaria un veritable debat- no va ser possible trobar un conferenciant amb un marge de temps de tan sols 3 setmanes, que distava molt dels 2 mesos que havien tingut l’Administració i la cimentera per preparar la Jornada.
Tot i els requeriment de la Plataforma per ajornar l’acte i així assegurar un veritable debat, i no una exposició basada en una única opinió unànime, l’Alcaldia es va negar al canvi de data. A la petició de la Plataforma s’hi sumava el fet que se sabia d’antuvi que un dels ponents convocats no podria assistir a l’acte. Aquest era el Director de l’Oficina pel Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya, que estava a la ciutat polonesa de Poznan amb motiu de la 14a Conferència de l’ONU sobre Canvi Climàtic.
Aquesta cita, ineludible per a aquest ponent, es coneixia en el moment de preparar el programa per la Jornada, però no va ser un impediment per tirar endavant l’acte. A més a més, també ha faltat, sense substitut, la Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat. El resultat d’aquesta situació ha estat que tots els interventors a la Jornada eren persones vinculades a la Cimentera, incloent-hi el ponent provinent de la Universitat Rovira i Virgili, amb qui Cemex té signat un conveni de col·laboració.
Per tot plegat, el desenvolupament de la Jornada s’ha vist marcat per una concentració a l’interior del Palau Falguera convocada per la Plataforma Aire Net, amb una participació d’una vuitantena de persones de Sant Feliu, Montcada, Pallejà i Martorell, on la incineració continua essent un problema. Aquest ha estat el mitjà de protesta escollit per la Plataforma contra la manca de participació en el disseny de les Jornades, que han estat predefinides en qüestions de títol, format i data, per l’Administració, sense possible modificació.
Les persones concentrades han entrat a la sala amb les boques tapades amb esparadrap i amb pancartes que al·ludien la manipulació i la manca de naturalesa participativa de l’acte. Un cop finalitzada la primera ponència, els opositors a la incineració han decidit abandonar la sala per evidenciar de forma més visible les seves reivindicacions. La sortida de l’Auditori ha anat acompanyada de crits contra la manipulació i a favor de la participació ciutadana, fet que ha generat la confrontació oral amb alguns treballadors de la cimentera presents. L’enfrontament ha continuat fora de la sala, amb la intervenció també de l’Alcalde, Juan Antonio Vázquez, i la regidora de Salut de l’Ajuntament, Rosa Maria Martí, amb increpacions de diversa mena, tot incloent menyspreus personals dirigits als allà presents. Aquest fet ha generat, entre els assistents defensors d’un debat real i d’un canvi organitzatiu de l’acte, una sensació de manca de sensibilitat política pel que fa a les preocupacions ciutadanes.

dimecres, 3 de desembre del 2008

GRACIES .....LA LLUITA CONTINUA !!!!


GRACIES A TOTS I TOTES LES PERSONES QUE AHIR VAN ASISTIR A LA CONCENTRACIÓ CONVOCADA PER LA PLATAFORMA AIRE NET !!

GRACIES A LES PLATAFORMES I ENTITATS D´ALTRES POBLES QUE VAN VENIR A DONAR EL SEU SUPORT !!

LA LLUITA CONTINUA !!!
LA TERRA NO ES UNA MERCANCIA , L ´AIRE QUE RESPIREM TAMPOC .

SALUT i AIRE NET

dilluns, 1 de desembre del 2008

COMUNICAT AIRE NET


La Plataforma Aire Net (PAN) vol manifestar el seu rebuig més absolut a l'actitud de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat quant a la manipulació que s'ha realitzat en les últimes setmanes amb la Comissió de Medi Ambient - que l’Ajuntament mateix va constituir en el nostre municipi, juntament amb la Generalitat, el passat mes de febrer de 2008.
L’objectiu de la Comissió era crear un espai per realitzar un seguiment dels processos d'incineració de residus a la cimentera Cemex ( Sanson) i que, al mateix temps, servís per obrir un debat amb la pretensió d’informar i conscienciar la població de la qualitat de l'aire que respirem, així com de les aportacions que tots podem desenvolupar per tal de reduir els nivells de contaminació mediambiental que pateix el nostre municipi. Cal dir que Sant Feliu està inclòs dins la Zona d'Especial Protecció de l'Aire, tal com va decretar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a causa dels alts índexs de partícules en suspensió (PM 10) i dels nivells de NOx que pateix la nostra comarca.
La citada Comissió de Medi Ambient ha donat cabuda a tots els ens i associacions que hi han volgut participar. S'han realitzat tres reunions: la primera per presentar els participants i constituir la Comissió; la segona, per mostrar-nos les excel·lències - segons l'Administració- dels processos de seguiment i control mediambiental (reunió a la qual van assistir-hi menys de la meitat dels constituents), i la tercera i última (amb baixíssima participació), amb dos punts en l'ordre del dia. El primer punt fou presentar la pàgina web de l'Ajuntament - on està previst mostrar els índexs de contaminació de la cimentera de manera on-line i diversos links amb informació sobre la qualitat de l'aire del nostre entorn-, i el segon punt fou preparar unes Jornades on poder informar tots els ciutadans de Sant Feliu sobre les diferents opinions relatives al procés d'incineració de residus, que Cemex pretén iniciar a menys de 500 metres del nucli urbà.
Deu dies abans d'aquesta última reunió de la Comissió, via telefònica, l’Ajuntament va demanar a la Plataforma Aire Net que aportés un ponent per a les jornades que es volen realitzar. El dia de la reunió, i per la falta de temps per poder buscar un ponent especialitzat en la matèria, la PAN va requerir que es realitzés un ajornament de les Jornades per al mes de gener, concretament per al dia 22. També, la PAN va manifestar el seu desacord amb el format en què es pretenien realitzar les ponències: es preveia l’assistència d’un representant de la Generalitat (Director de l’Oficina pel Canvi Climàtic), d’un representant provinent de la Universitat Rovira i Virgili (Director del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental) i d’un representant de la Plataforma Aire Net – amb el conseqüent fet d’haver-hi 2 ponents a favor i 1 contra de la incineració; posteriorment, es realitzaria un debat amb un representant de Generalitat (Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica), dos representants de Cemex (Cap de Qualitat i Medi Ambient de Cemex i un interlocutor del Comitè d’Empresa de Cemex) i un representant d'Aire Net – amb el conseqüent fet de crear una taula rodona amb 3 representats a favor i un en contra de la incineració. Tot plegat no és proporcionat ni inclou les associacions de veïns, que són membres de la Comissió. Les persones allà presents van considerar que un acte d'aquest tipus no es podia improvisar d'aquesta manera, atès que ni la PAN ni les associacions de veïns n’havien tingut notícia, al contrari que l’Administració i els representants de Cemex, que van reconèixer el fet de portar uns tres mesos preparant-ho, i és que ja n’havien estat informats molt abans.
Tot i que una gran majoria dels presents estava d'acord a ajornar l'acte i discutir el format, fet que es va repetir posteriorment en una reunió amb la direcció de Cemex i les Associacions de Veïns, el nostre Alcalde al cap de dos dies contacta amb la PAN telefònicament i li demana la seva participació. En aquells moments es manifesta de nou allò que s’havia parlat a la Comissió, però l’Alcalde insisteix a realitzar les jornades el dia 2 de desembre, amb la nostra participació o sense. Per suavitzar la situació, ofereix realitzar unes altres jornades el dia 22 de gener.
Així mateix, tots els que estaven d’acord dintre de la Comissió d’ajornar las ponències, ara es recreen en el silenci, i és que sembla ser que els seus arguments a favor de la “valorització” deuen ser tan febles que prefereixen no debatre amb ningú.
De la mateixa manera que en el procés de les proves pilot i en el de la tramitació de l'expedient de la cimentera, el nostre Alcalde torna a donar exemple de desinformació als seus conciutadans.
Davant de tota aquesta situació, la PAN vol denunciar:
1. La prepotència del nostre Alcalde davant d’una decisió que hauria d'haver-se discutit en el si de la Comissió.
2. La desinformació com a mesura de defensa habitual, per part de l’Ajuntament, d’uns interessos determinats que s’haurien de sotmetre al debat públic.
3. La falta de sensibilitat davant l’opinió de la PAN i la de les Associacions de Veïns.
4. La manipulació d'un acte que es pretén mostrar com a exemple d'informació i participació, i que resulta ser de manipulació i censura.
5. La utilització de mitjans públics per a la realització d'un acte propagandístic en benefici de la cimentera i els seus interessos.
6. La falta de respecte a la Comissió de Medi Ambient i als criteris manifestats en el sí d’aquesta.
7. L'engany als ciutadans de Sant Feliu per mostrar-los un debat on totes les parts estan d'acord, quelcom incongruent amb el significat de la paraula debat.
Per tot això, manifestem la nostra intenció d'abandonar la Comissió de Medi Ambient davant l’ultratge a aquesta que han suposat les DECISIONS AUTORITÀRIES, ANTIPARTICIPATIVES I ANTIDEMOCRÀTIQUES dictades PER PART D'AQUELLS QUE ESTAN OBLIGATS A SER UN REFERENT DE DIÀLEG, PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA.
Finalment, falta denunciar l’ESTAFA que suposen les JORNADES del proper dia 2 de desembre al Palau Falguera, el TÍTOL de les quals HAURIA D'HAVER ESTAT: JORNADES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT INSOSTENIBLE: LA INCINERACIÓ EN EL SECTOR DEL CIMENT.
Per tot plegat, la PAN estableix una convocatòria per al proper dia 2 de desembre, a les portes del Palau Falguera, a les 19h, com a mitjà de protesta davant tots aquests fets.
PROU MANIPULACIÓ, NO A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS A LA CIMENTERA CEMEX
CONTRA LA ‘CULTURA DEL NO’ QUE REPRESENTA EL NOSTRE AJUNTAMENT:
-SÍ A LA PARTICIPACIÓ
-SÍ AL DEBAT
-SÍ AL DIÀLEG
-SÍ A LA DEMOCRÀCIA
-SÍ A UN AIRE NET
PLATAFORMA AIRE NET
Sant Feliu de Llobregat, 28 de novembre de 2008