dimecres, 30 de setembre de 2009

LA HISTORIA DE LAS COSAS
NOTA DE PREMSA: LA FEDERACIÓ ECOLOGISTES DE CATALUNYA I UN SEGUIT D'ENTITATS CIUTADANES RECLAMEN LA RETIRADA DEL PROGRAMA METROPOLITÀ DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 2009 – 2016 A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN EL MARC DEL DIA D'ACCIÓ GLOBAL CONTRA LA INCINERACIÓ DE RESIDUS
La Federació Ecologistes de Catalunya i les entitats ecologistes i ciutadanes que signem aquestes al·legacions al PMGRM 2009 – 2016 aprovat inicialment el passat 16 de juliol denunciem que amb aquest programa l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (amb la permissivitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat) impulsa la incineració de residus com a sistema bàsic de tractament a l'àmbit metropolità, ja sigui com a sistema de tractament finalista pel rebuig dels ecoparcs o proposant destinar part dels residus cap a instal·lacions industrials pel seu ús com a combustible substitutiu sota l'eufemisme de la seva “valorització energètica”.

El contingut d'aquestes al·legacions serà exposat el proper 9 d'octubre a les 12:00 h. a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB, c/Obradors núm. 6-8 baixos, a la sala d'actes), en un acte de presentació a l'opinió pública que comptarà amb el suport de la Coalició Internacional contra la Incineració de Residus GAIA amb la presència del seu coordinador a Europa, Joan Marc Simon.

30 DE SETEMBRE DE 2009 DIA D'ACCIÓ GLOBAL CONTRA LA INCINERACIÓ

L'Aliança Global per Alternatives a la Incineració (GAIA), integrada per 635 membres de 88 països, inclosos els Països Catalans, exigeix als governs a donar suport de forma prioritària a programes de prevenció, reducció, reutilització, reciclatge i compostatge, coneguts com a estratègies de residu zero, mitjançant els fons destinats a mitigar el canvi climàtic.

La Federació Ecologistes de Catalunya i GAIA fan aquesta crida conjunta en el Día d'Acció Global contra incineració de residus, que enguany coincideix amb les reunions sobre canvi climàtic que van començar el 28 de setembre a Bangkok, seguiran a Barcelona i culminaran a Copenhagen.
Tant la Federació Ecologistes de Catalunya com GAIA manifesten la seva esperança en que els governs estiguin d'acord amb la seva crida a “deixar de llençar el clima a les escombraries”, donar suport a la proposta de “residu zero per un escalfament zero” i destinar els fons de mitigació associats al sector dels residus a projectes de reciclatge i recuperació de recursos, excluint métodes com els abocadors i les incineradores.

Països Catalans, 30 de setembre de 2009