dimarts, 9 de juny de 2009

ECOLOGISTES DE CATALUNYA (EdC) REBUTJA LA PROPOSTA DE PROGRAMA METROPOLITÀ DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 2009 - 2016


NOTA DE PREMSA: LA FEDERACIÓ ECOLOGISTES DE CATALUNYA REBUTJA LA PROPOSTA DE PROGRAMA METROPOLITÀ DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (PMGRM) 2009-2016 QUE ES PREVEU APROVAR EL PROPER 16 DE JULIOL PER PART DEL PLENARI D’ALCALDES DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA


Amb aquest Programa de gestió dels residus 2009-2016 l'Entitat Metropolitana “farà el triplet” en la insostenibilitat de la gestió dels residus de l’àrea metropolitana donat que reflecteix una política insostenible ambientalment, socialment i econòmicament.

Denunciem que:
-les prioritats d’aquest nou programa metropolità es centren en la incineració de residus,
-no planteja mesures ni compromissos eficaços per reduir els residus
-posposa fins l'any 2016 assolir els objectius de recuperació del 48% que el Programa de Gestió de Residus Municipals de la Generalitat planteja pel 2012
-renuncia a prioritzar la recollida selectiva malgrat el fracàs del model actual de gestió dels residus amb instal·lacions de tractament com els ecoparcs
-no contempla mesures sancionadores pels municipis metropolitans que no despleguen la recollida selectiva amb qualitat ni mesures de reducció de residus
-posa tot l’èmfasi i les inversions en els tractaments dels residus que no provenen de la recollida selectiva mitjançant tractaments de final de canonada
-les incineradores no fan desaparèixer les deixalles, només les transformen en gasos, cendres i escòries molt més tòxics que els residus originaris
-contribuirà a l’agreujament de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic
-Cremar residus suposa destruir els recursos i desincentiva la reducció i recuperació dels residus i la participació ciutadana
-la incineració resulta massa cara ja que les inversions destinades a aquest tractament són del 77’2% del total
-els alts costos de manteniment d’aquest esquema de tractament plantejarà un balanç financer amb un dèficit d’entre 20 i 40 milions d’€ a l’any, que comportarà un augment injust de la fiscalitat
En canvi, el reciclatge del 60% dels residus suposaria un estalvi energètic del 122% en relació a la crema de residus. Aquest estalvi seria l’equivalent a l’energia produïda per 300 incineradores com la de Sant Adrià.
Donat que el PMGRM és insostenible i injust per la ciutadania, reclamem:
- La retirada d’aquest PMGRM i especialment la construcció de la nova incineradora
- Que s’apliqui el principi de la precaució en quant als riscos pel medi i la salut de les persones
- Que s’aposti per aplicar mesures de reducció de residus per ex. sobre les bosses de plàstic, i la implantació del sistema de dipòsit i retorn dels envasos (SDDR) com a sistema majoritari
- Que es prioritzi la recollida selectiva en origen i de qualitat: en els objectius i els recursos
- Que es prioritzin les instal·lacions de recuperació dels residus (plantes de compostatge i metanització, triatge,..) amb criteris de proximitat, de petites dimensions i de simplictat tecnològica
- Que s’apliquin mesures econòmiques dissuasòries als municipis que no redueixin els seus residus i que no arribin als objectius de recuperació dels residus i que obtinguin resultats de baixa qualitat (molts impropis)
- Que es promogui un ampli debat social i de codecisió sobre les mesures preventives i prioritàries que hauria de contenir aquest Pla

Denunciem que l’aprovació inicial d’aquesta proposta de PMGRM al mes de juliol porta a realitzar el període d’exposició pública i recull d’al·legacions al mes d’agost, moment de baixa atenció de l’opinió pública, com a operació per minimitzar l’oposició social a aquesta proposta impopular de Programa de Gestió dels Residus Metropolitans.

Àrea Metropolitana de Barcelona, 3 de juny de 2009