dimecres, 18 de febrer de 2009

PARTICULES 2,5 + CONTAMINACIÓ - SALUTMolts estudis assenyalen una correlació entre certs contaminants a l´atmosfera i major mortalitat per problemes cardiovasculars o certs tipus de càncer.
L´epidemiòleg Joel Schwartz , al 1989, va observar que quan els nivells de sutge pujaven molt a la ciutat de Steubenville, a Ohio, l´endemà es produïen mes morts entre els seus habitants.
Ell mateix va trobar la mateixa coincidència en quatre ciutats mes i així va ser com va extrapolar dades per tots els EEUU : les partícules atmosfèriques que tenen menys de 2,5 micròmetres- milionèsimes de metre- de diàmetre poden provocar 60.000 morts a l´any per problemes pulmonars o cardíacs , mes víctimes que els accidents d´automòbil.
Aquestes partícules passen fàcilment a l´interior de l´organisme , fins a llocs profunds en els pulmons. A més , no es tan fàcil detectar la seva presencia a l´aire com en partícules mes grans. Sobretot es produeixen en cremar combustibles fòssils.
Altres estudis que relacionen contaminació i problemes de salut son l´anomenat de les sis ciutats, donat a conèixer el 1993.Un equip de la Universitat de Harvard , dirigit per Douglas Dockery, va observar que hi havia un 26 % mes de mortalitat en la ciutat mes contaminada de les sis amb relació a la que ho estava menys.
Aquests estudis i molts altres no han deixat de rebre critiques . Hi ha qui diu que no es poden separar els efectes de les petites partícules dels que tenen altres contaminants i que molts estudis només prenen en compte una part de la pol·lució.
Els defensors dels estudis manifesten que potser altres contaminants tenen influencia, però que això no indicaria que les partícules no fossin nocives , sinó que potser ho son mes quan van acompanyades d´altres pol·luents.

Font: Xavier Duran ( El medi Ambient tv3 )